Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Vipperød Bakker sendes i høring

Holbæk Byråd har den 8. februar 2017 sendt Forslag til Lokalplan 20.18 for Vipperød Bakker med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 i offentlig høring i 8 uger.
10.02.2017

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplanforslag 20.18 åbner mulighed for nye boliger ved Vipperød Bakker. Desuden tilvejebringer lokalplanforslaget udformning af et afskærmende og støjdæmpende beplantningsbælte op mod Holbæk motorvejen. Herigennem sikres et hensyn til omgivelserne.

Forslagene er i høring fra den 10. februar 2017 til den 7. april 2017.

Du er velkommen til det offentlige møde om forslagene den onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00-20.00 på Vipperød Sognegård. Her vil forslagene blive præsenteret, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål.

Læs mere om den videre proces

Se lokalplanforslag 20.18

Kommuneplantillæg 31Feedback

Sidst opdateret

20.02.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen