Lokalplanforslag 2.79 og kommuneplantillæg 28 i høring

Holbæk Byrådet har den 8. marts 2017 sendt Forslag til Lokalplan 2.79 for Dagligvarebutik ved Gl. Ringsted, Holbæk Vest samt tilhørende Kommuneplantillæg 28 i offentlig høring i 8 uger.
09.03.2017

Forslagene åbner mulighed for at muliggøre etablering af dagligvarebutik, benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor og liberalt erhverv i området. Der er ikke tale om udlæg til en ny dagligvarebutik. Det er imidlertid eksisterende dagligvarebutik på Gl. Ringstedvej 22 – 24, der flytter over på den anden side af vejen på adressen Spånnebæk 1. Kommuneplantillægget flytter derfor detailhandelsramme for lokalcenter fra Gl. Ringstedvej til Spånnebæk og udlægger det til centerformål.

Forslagene er i høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017.

Du er velkommen til det offentlige møde om forslagene den onsdag den 5. april 2017 kl. 18.00 til 19.30 på Holbæk Bibliotek. Her vil forslagene blive præsenteret, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål

Læs mere om den videre proces 

Se lokalplanforslag 2.79

Kommuneplantillæg 28Feedback

Sidst opdateret

20.04.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen