Bortforpagtning af havnekiosken på Orø

Holbæk Kommune udbyder herved forpagtningen af havnekiosken på Orø Havn, som fremadrettet skal medvirke til den fortsatte positive udvikling af Orø som attraktivt turistmål og aktivt trækplaster til Orø Havn.
20.10.2015

Forpagtningsaftalen vil blive indgået med virkning fra 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Besigtigelse af Havnekiosken

Havnekiosken og området kan besigtiges tirsdag den 3. november 2015 kl. 14.00 - 15.00. Tilmelding til deltagelse i besigtigelsen skal sendes til Mette Bruun Pedersen på e-mail mettp@holb.dk, senest d. 2. november 2015.

Vurdering af tilbud

Holbæk Kommune vil vurdere, hvilke tilbud/tilbudsgivere der bedst opfylder følgende kriterier:

  • Holbæk Kommune ønsker et godt og velbeskrevet bud på tilbudsgivers koncept for havnekiosken. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på at driften af kiosken, herunder kvaliteten af sortimentet, kan være med til at understøtte og bidrage til den fortsatte positive udvikling af Orø som attraktivt turistmål. Samtidig ønskes det at havnekiosken kan bidrage til at skabe liv i området, samt tilbyde en oplevelse, som ikke umiddelbart tilbydes i det omkransende område på nuværende tidspunkt. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, at tilbudsgivers koncept er af en karakter og kvalitet, som forventes at kunne tiltrække nye kundesegmenter, som ikke traditionelt færdes i havnemiljøet f.eks. ved at skabe mindre events etc. omkring kiosken/cafeen.
  • Tilbudsgiver har sandsynliggjort at have forudsætninger for at opnå næringsbrev samt nødvendige bevillinger.
  • Tilbudsgiver har godtgjort at have erfaring/kvalifikationer ved drift af café/kiosk eller lignende relevant erfaring mv. (fra egen virksomhed, ansættelse hos andre, uddannelse eller andet).
  • Tilbudsgiver har udarbejdet en Business Case som dokumenterer relevante og realistiske antagelser omkring den økonomiske drift af kiosken.
  • Tilbudsgivers ønske om at indgå et konstruktivt samarbejde med de øvrige aktører på Orø Havn så som Orø Bådelaug, Turistkontoret, Kajakklubben, Søspejderne og forskellige events m.fl.
  • Tilbudsgivers forventning til åbningstider og -perioder. Jo længere åbningstid vil blive vægtet positivt i vurderingen af tilbudsgivere.
  • Miljøhensyn, herunder håndtering af affald.
  • Tilbudsgiver har overbevisende godtgjort at kunne/ville leve op til de krav, der stilles i nærværende tilbudsmateriale.
  • Tilbud på forpagtningsafgift. Den tilbudte årlige forpagtningsafgift skal minimum være kr. 20.000 + moms.

Tilbuddet skal være afdelingen i hænde inden mandag d. 9. november kl. 12.00.

Udbudsmaterialet kan fås ved henvendelse til Holbæk Kommune, Ejendomsadministration, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, tlf. 72 36 36 36, e-mail mettp@holb.dk

Holbæk Kommune forbeholder sig frit at vælge mellem de indkomne tilbud.

 Feedback

Sidst opdateret

21.10.2015

Ansvarlig redaktør

Birthe Wulf Fruelund