Enighed om skolemedarbejderes arbejdsgrundlag

PRESSEMEDDELELSE | Holbæk Kommune er nu blevet enige med lærere og skolepædagogers organisationer om et nyt arbejdsgrundlag for det nye skoleår.
13.03.2014

Det nye skoleår nærmer sig. Og dermed også begyndelsen på en ny skole, der står i skolereformens tegn. Derfor glæder det chefen for skole og uddannelse, Marianne Stentebjerg, at Holbæk Kommune og de faglige organisationer er blevet enige om et planlægningsgrundlag for lærernes og skolepædagogernes arbejde:

"Jeg vil gerne takke lokalafdelingerne af Danmarks Lærerforening (DLF) og BUPL for et meget konstruktivt samarbejde. Enigheden om disse planlægningsgrundlag giver os alle et godt udgangspunkt, når vi tager hul på vores nye skole efter sommerferien", siger hun.

De to planlægningsgrundlag gælder for det nye skoleår og sætter rammen for arbejdstiden:

For lærerne betyder det, at de:

- i løbet af 42 uger har en 40 timers arbejdsuge.
- ugentlig skal være fast på skolen i 37 timer. - har tre timers fleksibel tid om ugen.

For skolepædagogerne betyder det, at de:

- i løbet af 44 uger har en 37 timers arbejdsuge.
- ugentlig skal være fast på skolen i 35 timer.
- har to timers fleksibel tid om ugen.

Faglige organisationer glade for samarbejdet med kommunen

I skolepædagogernes fagforening, BUPL, er man også tilfreds med planlægningsgrundlaget: "Vi er meget tilfredse med det endelige resultat af vores drøftelser med Holbæk Kommune. Planlægningsgrundlaget giver skolepædagogerne en god ramme for planlægning, forberedelse og evaluering af deres arbejde. Derudover synes vi, at samarbejdet med Holbæk Kommune har været meget positivt og konstruktivt," siger Kay Abrahamsen, der er BUPL's fællestillidsrepræsentant i Holbæk Kommune for blandt andre skolepædagogerne.

I DLF's Holbæk-kreds er man også glad for samarbejdet med kommunen: "Vi har haft en god, ordentlig og respektfuld proces med Holbæk Kommune. Vi ville dog helst have lavet en arbejdstidsaftale, som den vi har nu. Men når det nu ikke kunne blive sådan, synes jeg, at planlægningsgrundlaget er et godt kompromis", fortæller fællestillidsrepræsentant for lærerne, Jens Rohrberg. Han understreger dog, at han ser frem til at drøfte spørgsmålet om forberedelse med Holbæk Kommune. I planlægningsgrundlaget for lærerne er der ikke skitseret et minimums timeantal til forberedelse, og det kan bekymre Jens Rohrberg.

Marianne Stentebjerg anerkender lærernes bekymring: "Men jeg er samtidigt overbevist om, at skolelederne lokalt sætter rammerne for en god skolehverdag. En hverdag, der giver lærerne mulighed for at lave en forberedelse, der sikrer, at eleverne lærer af undervisningen".

 Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Webmaster