Holbæks nye skole tager form

PRESSEMEDDELELSE | Medarbejdere og ledere fra skoleområdet har arbejdet på højtryk for at integrere folkeskolereformen i en Holbæk Kommune kontekst. Og nu er konturerne til den nye skole ved at tage form
21.02.2014

Fra august 2014 træder regeringens folkeskolereform i kraft. Den udstikker rammerne for en ny måde at lave skole på. Det betyder helt konkret, at elever, medarbejdere og forældre i Holbæk Kommune kommer til at opleve en ændret skolehverdag.

Nogle vil måske stille spørgsmålet: "Hvorfor er det nu lige, at vi skal til at lave skole på en ny måde?". Til det er svaret enkelt:

– Det skal vi for børnenes skyld. Trods dygtige, engagerede medarbejdere, der i årevis har knoklet for at lave en god skole, så er børnene i Holbæk Kommune ikke så dygtige, som de kan blive. Vi skal derfor til at gøre noget andet, så endnu flere bliver rustet til at kunne tage en uddannelse. Alle børn og unge skal trives og lære endnu mere – uanset social baggrund, forklarer Marianne Stentebjerg, der er chef for skole og uddannelse.

Godt på vej

Arbejdet med en ny og bedre folkeskole i Holbæk Kommune har været i gang siden 2011. Først i form af en strategi for fremtidens folkeskole og siden suppleret med en børne- og ungepolitik. Det nye er at få integreret dette arbejde med folkeskolereformen. Derfor har otte arbejdsgrupper de sidste par måneder arbejdet med en sammensmeltning af disse tre tiltag. Hver af grupperne har haft fokus på et tema, der kan medvirke til, at børnene trives og lærer mere. Én gruppe har eksempelvis arbejdet med, hvordan man kan en lave en løbende og systematisk evaluering af børnenes udbytte af at gå i folkeskolen. En anden har kigget på, hvordan SFO'en kan spille sammen med skolen og skabe større sammenhæng for børnene.

Motion hver dag

En tredje arbejdsgruppe har arbejdet med, hvordan man kan få 45 minutters motion og bevægelse ind i hver skoledag. Helt konkret foreslår gruppen, at idrætsforeningerne skal være en aktiv del af skolens liv, der skal være en bevægelsesvejleder på alle skoler, og der skal laves en kommunal app om motionsidéer. Derudover skal der arbejdes videre med nogle af de mange tiltag, skolerne allerede har sat i gang, som eksempelvis på Katrinedalskolen afdeling Kundby. To gange om ugen begynder eleverne på mellemtrinet dagens første lektion med fælles morgensang og fælles morgenmotion. Til stor gavn for børnenes trivsel og læring.

Arbejdsgruppernes otte oplæg ligger nu til kommentering hos ledere, medarbejdere og skolebestyrelser. I april skal byrådet godkende oplæggene og kan dermed sætte en ramme for folkeskolen i Holbæk Kommune: – Når den er vedtaget af byrådet, er det op til de otte skoler og skolebestyrelser at fortolke rammen, så den kan fyldes ud på en måde, der giver mening for den enkelte skole, siger Marianne Stentebjerg.

 Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Webmaster