Børn i Jyderup får nye rammer under bøgen

Om lidt over et år kan børn og medarbejdere fra børnehusene Mariendal og Troldhøjen i Jyderup flytte ind i en helt ny bygning omgivet af grundens gamle træer og vilde natur. Det nye børnehus skal ligge på Elmegården 56 og vil få plads til 180 børn og 35 personaler.
06.07.2015

Arkitekterne bag det nye hus er Kullegård Arkitekter, som vandt med deres flotte og gennemtænkte bud på et tidssvarende børnehus. Totalentreprisen har været i udbud, og Daurehøj Erhvervsbyg A/S, kan snart gå i gang med opførelsen af huset.

Et tidssvarende børnehus

Sammenlægningen af de to børnehuse blev besluttet i byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017. Byrådet havde et klart ønske om at forny og forbedre de utidssvarende rammer i de to ældre institutioner. Beslutningen er samtidig med til at virkeliggøre strategien for arealoptimering, der handler om at udnytte de fysiske rammer bedre.

I Holbæk Kommune har vi ambitioner for vores børnehuse. De skal være pædagogisk og miljømæssigt tidssvarende. Det nye børnehus i Jyderup vil kunne tilbyde både børn og voksne nogle fantastiske rammer og mulighed for et højt fagligt niveau helt i tråd med vores børne- og ungepolitik. Jeg er meget begejstret for det skitserede projekt, som også skaber nye samarbejdsmuligheder med skole og lokale aktører. Jeg glæder mig til at se det færdige børnehus i brug,

siger borgmester Søren Kjærsgaard

Tæt samarbejde mellem børnehus og skole

Det nye børnehus skal ligge mellem kirkecenter og idrætshal, og tæt på skolen og SFO. Placeringen på Elmegården vil på grund af den korte afstand til skolen forbedre muligheden for at skabe et sammenhængende læringsforløb mellem dagtilbud og skole, og derudover gøre det lettere for forældre at aflevere flere børn.

Der er en god synergieffekt i at placere børnehuset på Elmegården, da mange familier vil kunne aflevere flere børn samme sted. Samtidigt giver placeringen også mulighed for et tæt samarbejde om fællesaktiviteter med skole og SFO. Børnehuset vil få mulighed for at bruge skolens eller hallens faciliteter til indendørs idræt. Ligesom der er nem adgang til skolens grønne område. De nye, fysiske rammer giver spændende muligheder for både børn, forældre og personale

siger næstformanden for Udvalget for Børn, Rasmus Brandstrup Larsen

Når regnen regner oppe på taget

I den kendte børnesang får regnen at vide, at det kan "regne nul ned". I det nye børnehus er regnvandet velkomment. Det bliver opsamlet på egen grund og vådområder og ledt hen til en lille regnvandssø , som børnene kan lege ved. Derudover bliver bygningen forsynet med solceller, lavtemperatur gulvvarme og en tæt og velisoleret klimaskærm. Alt sammen tiltag, der skal skåner miljøet og tager hensyn til klimaet:

Kravene til bygningens energieffektivitet er høje, og det betyder blandt andet, at passive og aktive energitiltag er tænkt ind fra starten. Det giver i sidste ende både store driftsøkonomiske og miljømæssige gevinster,

siger projektleder, Vækst og bæredygtighed, Søren Kofod.

Søren Kofod forventer, at første spadestik til byggeriet bliver taget til efteråret.

Kontakt

For yderligere information hos Holbæk Kommune kontakt:

Søren Kjærsgaard
Borgmester
Telefon: 72 36 80 89
Mail: sokj@holb.dk


Rasmus Brandstrup Larsen
Næstformand for Udvalget for Børn
Telefon: 72 36 86 30
Mail: rasbl@holb.dk


Søren Kofod
Projektleder
Telefon: 72 36 61 72
Mail: kofod@holb.dk


Du kan også ringe på Holbæk Kommunes pressetelefon: 72 36 34 48

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

20.04.2017

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer