Holbæk Kommune ændrer praksis

Kontanthjælpsmodtagere kan nu kun anvises en billigere bolig inden for Holbæk Kommune.
24.09.2014

Holbæk Kommune har i dag besluttet at ændre en praksis, der gør det muligt at anvise kontanthjælpsmodtagere en bolig i en nabokommune, hvis borgeren får særlig støtte til høje boligudgifter. Fremover vil kommunen kun anvise en billigere bolig, hvis boligen ligger inden for kommunens grænser.

Formanden for Udvalget for Arbejdsmarkedet, Sine Agerholm (A), har sat sagen på dagsordenen i det politiske udvalg. Det sker, efter at medierne har rejst spørgsmålet om det rimelige i, at kontanthjælpsmodtagere kan få anvist en bolig i en anden kommune. På dagens møde har udvalget besluttet, at fremgangsmåden ikke er i overensstemmelse med de politiske forventninger til, hvordan ordningen skal administreres.

Sine Agerholm er tilfreds med, at Udvalget for Arbejdsmarkedet har valgt at ændre den praksis, som har eksisteret siden 2013.

"Det er ikke i orden, at borgere på kontanthjælp skal flytte til en anden kommune af økonomiske årsager. Derfor vil vi fremover kun søge efter billigere boliger inden for kommunegrænsen," siger hun.

Udvalgsformanden understreger dog, at der fortsat kan stilles krav om at flytte til noget billigere.

"Når man får kontanthjælp, vil man på mange måder skulle indrette sig på en lavere indkomst. Det gælder også i forhold til den bolig, man har. Når kommunen gennem længere tid har ydet en særlig støtte til boligen, så kan det også i fremtiden føre til et krav om at finde en billigere bolig eller miste støtten. Men den billigere bolig skal altså findes, og den skal ligge i egen kommune, så man kan fastholde sit netværk, siger Sine Agerholm."

Det er dog som hidtil op til borgeren selv, om man vil flytte eller ej.

Holbæk Kommune gennemgår nu de sager, hvor borgere får den særlige boligstøtte for at vurdere, om der skal ændres i forhold til det nye serviceniveau.

Fakta

Borgere over 30 år på overførselsindkomst svarende til kontanthjælpsniveau har mulighed for at søge om særlig støtte til høje boligudgifter efter Lov om en aktiv socialpolitik § 34.

Hvis kommunen kan anvise en billigere bolig, har borgeren mulighed for at flytte til boligen, men også ret til at blive i sin nuværende bolig. Hvis borgeren vælger at blive boende, beregnes den særlige støtte på baggrund af boligudgiften for den rimelige, billigere bolig. Borgeren kan stadig søge og modtage boligsikring efter gældende regler i forhold til den bolig borgeren har, mens den særlige støtte vil blive beregnet på baggrund af den bolig, borgeren har sagt nej tak til.

Holbæk Kommune har hidtil som udgangspunkt først og fremmest søgt efter rimelige, billigere boliger inden for kommunen og herefter søgt i nabokommunerne. Fremover vil praksis være, at Holbæk Kommune udelukkende leder efter alternative boligmuligheder inden for kommunens grænser.Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Webmaster