"Holbæk i krig" en dokumenteret succes

Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum har netop offentliggjort en rapport som samler op på viden og erfaringer i kølvandet på årets store pinseevent. Den viser blandt andet, at hele 98 procent af de adspurgte gæster havde en god oplevelse med "Holbæk i krig".
19.09.2014

Rapporten – som er udarbejdet af Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi - bærer overskriften "Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk 2014" og er baseret på en forudgående MEGAFON-kendskabsanalyse med 620 respondenter fra hele Sjælland og en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse med 399 af de i alt 10.100 personer der deltog i "Holbæk i krig". Endvidere indgår også viden fra to fokusgruppeinterview. Det ene med frivillige i Holbæk; det andet med gæster fra eventen og tilflyttere i Holbæk.

Og rapporten skal ses som et konkret værktøj i det igangværende arbejde med, at skabe en by og en kommune med en interessant oplevelsesprofil og identitet.

Original årlig storevent er slutmålet

Emrah Tuncer, formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, glæder sig over de dokumenterede resultater i rapporten og dens anbefalinger.

- Det er jo dejligt, at stort set alle respondenter igen i år har haft en god oplevelse i Pinsen, ligesom det var tilfældet med Træskibsfestivalen i 2013. Men lige så væsentligt er det, at 88 procent af de adspurgte i den elektroniske undersøgelse er helt enige eller enige i, at "Holbæk i krig" – med totaloplevelsen og det autentiske historiske islæt – har givet dem oplevelser de ikke kunne få andre steder, fastslår udvalgsformanden og uddyber:

- Her har vi altså igen fat i noget unikt og værdiskabende, som der skal bygges videre på i vores fremtidige events; dette sammen med rapportens øvrige anbefalinger, som har afsæt i kendskabsanalysen, spørgeskemaundersøgelsen og de gennemførte fokusgruppeinterviews. Disse går blandt andet i retning af at mobilisere endnu flere af de mange mennesker som er interesserede i at være frivillige (37 procent af de adspurgte holbækkere), og inddrage dem som allerede er frivillige meget tidligt i udviklingen af vores events, hvilket stimulerer deres engagement. Endvidere anbefaler rapporten også et fortsat fokus på læring og tålmodighed omkring udviklingen af en tilbagevendende årlig, original storevent som er vores slutmål.

Emrah Tuncer fremhæver endvidere den store værdi i, at så mange frivillige allerede nu er involverede i pinse-eventen. Som rapporten dokumenterer, var i alt 742 frivillige engagerede i år, hvilket sammen med den øvrige indsats fra kommune, kulturliv og erhvervsliv – ifølge udvalgsformanden – viser, at der er skabt en stærk samarbejdsplatform.

Events gør det attraktivt at bo i Holbæk

Også Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard ytrer tilfredshed med rapportens konklusioner.
- Jeg hæfter mig ikke mindst ved, at 49 procent af de adspurgte gæster efterfølgende har lyst til, at opleve mere her i Holbæk. Flest af disse vil komme igen til andre store events (83 procent), men mange er også blevet motiverede til at bruge byen som handelsby (49 procent), gå mere til koncert (26 procent) og i teatret her (20 procent), eller bare vende tilbage til Holbæk uden et særligt ærinde (44 procent). Det beviser om noget, at events også en rigtig god investering i fremtiden, understreger borgmesteren og fortsætter:

- Igen i år kan vi altså konstatere, at vores events gør det mere attraktivt at besøge Holbæk; men også at bosætte sig her. Hele 82 procent har svaret, at "Holbæk i krig" var så god en oplevelse, at den har givet Holbækborgerne noget at være stolte af. Og netop gode oplevelser og stolthed er knyttet til borgernes lyst til at bo i og bruge byen, hvilket underbygges af den kendskabsanalyse, som indgår i rapporten og som også viser Holbæks styrkepositioner som en hyggelig handels- og kulturby med havn og fjord. Events er med andre ord et vigtigt element i kimen til vækst og et større indtægtsgrundlag i Holbæk Kommune.

Søren Kjærsgaard fastslår i samme moment, at større begivenheder som "Holbæk i krig" også har værdi på den korte bane. Rapporten sandsynliggør således, at årets pinsearrangement generede 2,9 millioner kroner i direkte meromsætning.

Læs rapporten: "Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk 2014"Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Webmaster