Kunsten møder livet i Holbæk by

Den 1. december besøger den pakistanske billedkunstner Ehsan Ul Haq Holbæk. Her skal han på en byvandring for at finde placeringen til et værk, han næste år skal udstille på IMAGES-udstillingen ’En menneskeskabt tidsalder’ i Holbæk.
'Rooster', 2011. Kyllingefoder og levende hane

’En menneskeskabt tidsalder’ er et tredelt projekt. Den del, der finder sted i Holbæk, har undertitlen ’Materialers Liv’. Ehsan Ul Haqs arbejde handler i tråd hermed om at ’justere’ eller flytte om på de hverdagsobjekter, der omgiver os og lade dem indgå i nye sammenhænge. For ham er ting ikke fastlåste eller fuldt definérbare – jo mere man betragter dem, jo flere aspekter afslører sig. Ved at hive genstande ud af deres normale kontekst, ved at fratage dem deres historie og deres praktiske funktionalitet, giver han ikke bare genstandene en ny stemme og en alternativ rolle, han giver også beskueren mulighed for at se på omgivelserne med et andet blik.

'Conversation', 2008. Plante, højttaler, forstærker, ventilator og mikrofon. 244 x 183 x 213 cm.

Mennesket i centrum

Ul Haq gør os opmærksom på, at vi er begrænset af de rammer, vi sætter for os selv. Vores ræsonnementer og forklaringer skal helst være i tråd med vores oplevelser, ellers føler vi et tab af kontrol. Ved at levere tanke- og urovækkende kommentarer til vores eksistens, vores sandheder og virkelighed – til vores erklærede førsterang i verden – peger Ul Haq på mangelfuldheden ved menneskets forståelsesevne. Og udvider dermed, paradoksalt nok, vores perspektiv.

'Life is Elsewhere', 2009. Byggemateriale, variable mål.

IMAGES 2016

Images er en biennale for samtidskunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten. Images 2016 sætter fokus på kunstnerne og det samfund, de agerer i og kommenterer på med deres kunst. Gennem udstillinger, filmforevisninger og værker i det offentlige rum giver Images et indblik i kunstnernes værker og kommentar til deres samtid.

Den del af Images, der vises i Holbæk, består af en kunstudstilling i Holbæk byrum samt aktiviteter på bl.a. Holbæk Museum, Holbæk Bibliotek og Kunsthøjskolen henover sommeren 2016.

Images er støttet af Center for Kultur og Udvikling (CKU) - en selvejende institution under Udenrigsministeriet.

Læs om Images 2016 og CKU her Feedback

Sidst opdateret

20.04.2017

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

AN AGE OF OUR OWN MAKING

  • er et udstillingsprojekt i tre dele, der finder sted både i Holbæk By, i Roskilde på Museet for Samtidskunst og Roskilde Festival 2016 samt i København på Kunsthal Charlottenborg.
  • løber af stablen fra den 14. maj til og med den 15. januar 2017. 
  • undersøger mennesker og materialers liv og cirkulation og de spor, de sætter sig i miljøer verden over.
  • er sammensat af Bonaventure Soh Bejeng Ndikung og Solvej Helweg Ovesen og realiseret af Kultur & Fritid i Holbæk Kommune.
  • er en del af kunstprogrammet Images, der finder sted på institutioner og i byrum over hele Danmark i 2016.
  • images.holbaek.dk