Puljer med ansøgningsfrist 1. oktober 2015

På Kultur- og Fritidsområdet har foreninger mulighed for at søge støtte til udstyr, uddannelse, kulturelle arrangementer og aftenskoleundervisning.
10.09.2015

Klik ind på de enkelte puljer for nærmere oplysninger om indhold og ansøgningsskema.

Udstyrspuljen - Pulje 1
Udstyr og rekvisitter som er nødvendige for aktivitetens udførelse.

Uddannelse af ledere og instruktører
Der ydes aktivitetsbestemte tilskud med det formål at fremme de primære aktiviteter, samt at sikre kvalitet, fastholdelse og rekruttering af ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer til foreninger, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven.

Kulturelle arrangementer
Tilskud ydes til kulturelle aktiviteter, der afholdes i Holbæk Kommune og som udvikler kulturinstitutioner og kulturelle aktører.

Tilskud til folkeoplysende undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne:
Foreninger der ønsker del i budgettet til aftenskolevirksomhed i 2015 indenfor undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne, skal udfylde og sende en ansøgning.
_________________________

For de 4 tilskudsmuligheder gælder det at ansøgningsfristen er 1. oktober 2015.


Kultur- og FritidssekretariatetFeedback

Sidst opdateret

20.04.2017

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen