Arena videre til slutspillet

PRESSEMEDDELELSE | Et flertal i byrådet godkendte den videre proces for Holbæk Arena. Mens der arbejdes på et detaljeret udbudsmateriale, undersøger en politisk styregruppe alternative løsninger.
15.05.2014

Holbæk Arena gik videre til slutspillet, da byrådet 14. maj behandlede sagen. Der bliver nu lavet et detaljeret udbudsmateriale baseret på et offentlig-privat partnerskab (OPP).

"Jeg er rigtig glad for, at 29 ud af de 30 tilstedeværende byrådsmedlemmer kunne godkende det videre arbejde. Det handler om en fremtidssikring af sporten i Holbæk Kommune: Vi skal sikre sundhed, tilgængelighed og udvikling, og vi skal give borgerne bedre tilbud både ude og inde", fastslår borgmester Søren Kjærsgaard.

Byrådet understregede de forudsætninger, som projektet har bygget på fra start; arenaen må ikke må gå ud over foreningsliv og idrætsfaciliteter uden for Holbæk by.

"Det er klart, at vi stadig understøtter sporten i lokalområderne. Jeg ser det som en win-win-situation: En arena kan erstatte nedslidte og utidssvarende anlæg i Holbæk by, og den vil samtidig være til gavn for idrætsudøvere i hele kommunen som f.eks. har glæde og gavn af en ny svømmehal. Med en arena har vi både de lokale anlæg og det store fælles anlæg at trække på", siger borgmesteren.

Som en del af beslutningen nedsættes der en politisk styregruppe, som skal se på alternativer, mere økonomi, og tættere på brugerne. Alle partier i byrådet får plads i styregruppen.

"På det seneste er der kommet alternative forslag frem. Det tager tid at udarbejde udbuds-materialet og gennemføre udbuddet. Den tid vil vi bruge på at undersøge alternativerne grundigt, så byrådet kan træffe sin beslutning på et godt oplyst grundlag", lyder det fra Søren Kjærsgaard.

Det var et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet undtaget Steen Klink Pedersen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Konservative og Enhedslisten, der sendte arenaen videre til slutspillet.

Arena Videre Til Slutspillet

Den politiske styregruppe

- Søren Kjærsgaard, Venstre
- Michael Suhr, Konservative
- Solvej Pedersen, Socialdemokraterne
- Emrah Tuncer, Det Radikale Venstre
- Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten
- John Harpøth, Dansk FolkepartiFeedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Webmaster