Budget med borgerne

Holbæk Kommunes budget for 2015 blev vedtaget med et flertal på 29 blandt 31 byrådsmedlemmer.
Rådhus
09.10.2014

Et flertal på 29 ud af byrådets 31 medlemmer har godkendt Holbæk Kommunes budget for 2015-2018 – et budget, som bærer borgernes fingeraftryk.

Undervejs i budget-arbejdet er der foregået en usædvanlig og spændende proces med navnet Holbæk i Fællesskab. Her gav borgere, medarbejdere og virksomheder en række anbefalinger, som har dannet grundlaget for budgettet.

Vækst, kerneopgaver og et nært samarbejde med borgere og virksomheder er blandt de bærende værdier i budgettet. Og så har byrådet et stærkt fokus på, at det altid er bedre at forebygge i stedet for at sætte ind bagefter. Derfor bliver den tidlige indsats for børn med problemer styrket, og der bliver sat ekstra penge af til læring og trivsel hos førskolebørnene: 5 millioner kroner i 2015, 10 millioner i 2016 og 20 millioner i 2017.

Der er i det hele taget sat flere penge af til børneområdet – og når det gælder idræt, har byrådet sat 10 millioner kroner af til haller udenfor Holbæk by. Blandt andre nye poster er forsøg med "skæve boliger til skæve eksistenser" og en styrkelse af nogle af de mindre byer i kommunen, så de bliver mere attraktive for bosætning. Der bliver også flere penge til branding og events, som kan skærpe kommunens profil og tiltrække gæster og tilflyttere.

Skatteprocenten fastholdes uændret på 25,1, grundskyldspromillen er uændret på 23,65 og kirkeskatten uændret på 0,96 pct.

Budgettet blev vedtaget af de 29 medlemmer af partierne A, B, C, V og O. Imod stemte de to medlemmer af partiet Ø.

Du kan læse mere om budgettet i byrådets dagsordenspunktFeedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Webmaster