Budget med borgerne

PRESSEMEDDELELSE | Som noget helt nyt har Holbæk åbnet dørene på vid gab for arbejdet med de kommende års budget. Fire grupper med bred sammensætning har nu spillet bolden tilbage til byrådet.
03.06.2014

Budget Med Morgerne

Når byrådet i Holbæk Kommune til efteråret skal lægge budget, ved de en masse om, hvad borgerne synes, er vigtigt. Det gør de, fordi de har inddraget borgere, medarbejdere og andre helt fra begyndelsen af budget-arbejdet.

Foråret igennem har fire såkaldte omstillingsgrupper nemlig arbejdet med, hvordan kommunen kan skabe mere kvalitet for færre penge. Borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere har siddet med i grupperne, og de har nu præsenteret deres forslag for byrådet. Borgmester Søren Kjærsgaard er imponeret over de mange hundrede idéer, der er kommet fra grupperne:

"Alle fire grupper har givet virkelig mange og gode forslag til, hvordan vi kan få mere for mindre. Ligesom andre danske kommuner har Holbæk Kommune økonomiske udfordringer. Vi har styr på udgifterne, men indtægterne daler. Her hos os har byrådet valgt at inddrage dem, der ved, hvor skoen trykker. Det har vi gjort for at blive udfordret af borgerne og få nye ideer fra dem. Jeg var ret spændt, da vi satte projektet i søen – men mine forventninger er mere end indfriet. Der er virkelig kommet noget at arbejde videre med", siger borgmesteren.

Nye idéer

Han understreger, at inddragelsen af borgere, medarbejdere, foreninger og virksomheder ikke er et forsøg på at smyge sig uden om ansvaret: "Byrådet er valgt til at træffe de endelige beslutninger, og det vil vi gøre. Men de bedste idéer kommer altså ikke altid fra oven og ned. Omstillingsgrupperne har givet os et nyt syn på vores måder at gøre tingene på og på vores organisation. Deres arbejde får en afgørende betydning for den kurs, vi sætter."

Blandt de mange forslag fra grupperne vil nogle kunne gennemføres hurtigt, mens andre har mere langsigtede perspektiver. I august bliver omstillingsgrupperne igen inviteret til at møde byrådet, og når budgettet for 2015 bliver vedtaget i oktober, sker det med borgernes ideer som en vigtig del af grundlaget.

Men dermed er "projekt Holbæk i Fællesskab" bestemt ikke slut, lover Søren Kjærsgaard:

"Det har været rigtig godt at få et andet syn på budgetlægningen. Byrådet har fået nye vinkler på, hvad der er vigtigst for de berørte, når vi skal løse udfordringerne. Jeg tror også, at forståelsen for beslutningerne vil blive større, fordi alle relevante parter har været med tidligt i processen. Vi vil sikkert ikke gøre det helt på samme måde fremover – vi skal jo lære af vores fejltagelser fra denne gang. Men jeg tør godt love, at Holbæk i Fællesskab er kommet for at blive – og blive endnu bedre", slutter borgmesteren.

Det siger formændene fra de fire grupper

Omstillingsgruppen "Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet"
Christina Krzrosiak Hansen, A:
I gruppen har jeg flere gange hørt virksomhederne sige "Brug os mere, brug os bedre". Hvis vores ideer til et styrket samarbejde mellem virksomheder, kommune og den ledige selv også bliver omsat til virkelighed, er jeg sikker på, at det vil lette vejen til arbejde for de ledige.

Omstillingsgruppen "Aktiv hele livet"
Pernille Kruse, V:
Vi skal blive meget bedre til at sætte borgeren før vores egne systemer. Og så er det vigtigt med en fælles forståelse af, at alle har ret til hjælp, når det er nødvendigt – men at ingen hjælp nødvendigvis er varig. Hvis man kan selv, så skal man også selv.

Omstillingsgruppen "Læring og trivsel":
Lars Dinesen, A:
Gruppen er meget enig om, at det er vigtigt at bruge ressourcerne bedst muligt for at sikre kvalitet i læring og trivsel for børn og unge. Samtidig er vi meget opmærksomme på de særlige lokale behov og løsningsforslag.

Omstillingsgruppen "Uddannelse til alle unge":
Christina Krzrosiak Hansen, A:
De unge kan have mange udfordringer, der forhindrer, at de tager en uddannelse. Vi skal gøre det nemt for dem at komme igennem til kommunen. Vi skal inddrage alle tænkelige netværk. Og vi skal støtte, rådgive og holde fast - både før, under og efter uddannelsen.

Læs mere om de fire omstillingsgrupperFeedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Webmaster