En stærk medspiller

Byrådet i Holbæk Kommune har med ’Holbæk i Fællesskab’ sat udvikling af fremtidens kommune for og med borgerne øverst på dagsordenen. For Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for den enkelte borger, vores virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.
13.11.2014

Kerneopgaven i centrum

Borgere og virksomheder skal allerede i deres første møde med kommunen opleve kommunen som en samarbejdspartner, der kan være med til at skabe de rigtige løsninger og yde en god og sammenhængende service.

Derfor traf Byrådet på sit møde den 12. november beslutning om, at Holbæk Kommune i fremtiden skal være organiseret med kerneopgaven i centrum. Kerneopgaverne er den værdi, kommunen vil skabe for og med borgere og virksomheder.

Fem områder

Den nye organisation vil bestå af fem områder med ansvar for kommunens kerneopgaver: Læring og trivsel, Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage, Aktiv hele livet samt Ansvar for fremtiden. Kerneopgaven 'Fællesskab' er et ansvar for alle i Holbæk Kommune og en forudsætning for de øvrige kerneopgaver.

Tre tværgående stabe skal understøtte resten af organisationen i at lykkes med kerneopgaverne: Strategi & udvikling, Økonomi & effekt samt Koncernservice. Den nye organisation består endvidere af en stabsfunktion på kulturområde og af Socialtilsyn Øst.

Fælles retning

Forslaget bidrager til byrådets beslutning om færre ledere i Holbæk kommune. Antallet af direktører bliver reduceret fra fire til tre og antallet af chefer fra tretten til otte. Direktion og chefgruppe skal fremover samarbejde i en koncernledelse, der skal sikre fælles retning og sammenhæng mellem kommunens kerneopgaver samt realisering af de nødvendige omstillinger og effektiviseringer.

I den nye organisation vil der endvidere være en kulturchef med ansvar for drift og udvikling af kulturområdet samt en chef for Socialcenter Øst. Som led i realisering af den nye organisation vil der ske en yderligere tilpasning af antallet af ledere.

Den nye organisation træder i kraft 1. januar 2015.

Download publikationen En stærk medspiller

 Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer