Budgetaftale i hus

PRESSEMEDDELELSE | Et flertal i Holbæk Byråd har indgået en budgetaftale for årene 2016 til 2019. Det betyder blandt andet flere penge til anlæg og vækst både i lokalområderne og i Holbæk.
23.09.2015

Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre samt udenfor partierne Solvej Petersen, Steen Klink, Christian Ahlefeldt-Laurvig og Søren Stavnskær har indgået en fælles budgetaftale for Holbæk Kommune. Aftalen tæller dermed i alt 29 af byrådets 31 medlemmer.

"Det er altid glædeligt, når et stort flertal stiller sig bag budgettet. Det er jo her, vi lægger de økonomiske spor ud for fremtiden. Men fremfor alt glæder jeg mig over, at vi har lavet en budgetaftale, der tilgodeser en række tiltag rundt omkring i vores kommune", siger borgmester Søren Kjærsgaard.

Penge til anlæg og vækst

Underskriverne af aftalen har blandt andet afsat 13 millioner kroner til idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by. Derudover gives et løft til Vipperød, Jyderup, Tuse og Kundby, hvor faciliteterne på forskellig vis forbedres.

Herudover er der afsat midler til lokale initiativer i Undløse, Jyderup, Hagested og Tølløse. Blandt andet gives der 150.000 kroner til borgerinitiativet Fællesskab Tølløse, der er i gang med at etablere et medborgerhus.

Herudover er der afsat 500.000 kroner til at lave forundersøgelser til eventuelt kommende cykelstier i kommunen, ligesom broerne i kommunen skal renoveres for otte millioner kroner.

I Holbæk by er der blandt andet afsat penge til en fortsat udvikling af et vandkulturhus og andre udviklingsinitiativer på havnen.

"Vi har grundlæggende en solid økonomi. Derfor har det også været muligt at afsætte penge til anlæg og aktiviteter i kommunen. Men samtidig holder vi naturligvis fast i vores princip om, at der skal være penge i kassen til det uforudsete og vi prioriterer at barbere af på vores gæld", siger Søren Kjærsgaard.

Ældremad og flere sagsbehandlere

Aftalen har også fokus på både de lidt ældre og de yngre. Som en del af aftalen skal der sikres bedre mad og gode måltider til de ældre både på plejecentre, bosteder og til ældre i eget hjem.

Til styrkelse af indsatsen for de udsatte familier afsættes der fem millioner kroner, der blandt andet skal bruges på flere sagsbehandlere til arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier.

Budgetaftalen er indsendt som et ændringsforslag til det forslag, der blev fremlagt ved førstebehandlingen af budgettet. Det betyder, at sagen først skal behandles i Økonomiudvalget før en endelig godkendelse i Byrådet i begyndelsen af oktober.Feedback

Sidst opdateret

20.04.2017

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer