Gratis alkoholforebyggelse

Et nyt tiltag i Holbæk Kommune sætter fokus på alkohol. Gratis tilbud til de borgere, som ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug, er et af initiativerne.
16.12.2015

Borgerne i Holbæk Kommune vil i fremtiden opleve et øget fokus på deres alkoholvaner. Som et led i en tværgående rusmiddelindsats, sættes der fokus på tidlig opsporing af overforbrug og mulige alkoholproblemer.

”I de kommende år vil der blive iværksat en strategi, som sætter fokus på alkohol. De af kommunens medarbejdere, der møder borgerne i dagligdagen, skal med tre små spørgsmål foretage en tidlig opsporing af overforbrug og alkoholproblemer,” siger Lene Zoëga, der er alkoholbehandler i Holbæk Kommune. Projektledelsen understreger samtidig, at der ikke er tale om en mistænkeliggørelse af den enkelte borger, samt at de involverede medarbejdere altid skal spørge borgeren om lov, inden de stiller de tre spørgsmål.

Målet er at forebygge, at alkoholforbruget udvikler sig til en afhængighed. Hvis opsporingen viser tegn på et overforbrug, gives der et tilbud om en kort rådgivende samtale på Sundhedscentret.

Nyt gratis tilbud til borgerne

Holbæk Kommune har derfor som et led i strategien oprettet et nyt tilbud ”Den korte rådgivende samtale om alkohol”. Det er et anonymt og gratis tilbud til borgere, der drikker for meget, og som har et ønske om at få nogle redskaber til selv at nedsætte deres alkoholforbrug.

Tilbuddet er også for pårørende såsom ægtefæller, kærester, søskende, forældre og voksne børn, der er bekymrede for deres nærmeste, som drikker for meget.

Opgjort i kroner og ører har man i Holbæk Kommune en årlig meromkostning på 46,4 millioner kroner til personer med alkoholoverforbrug. Det dækker blandt andet over anbringelser, hyppigere brug af sundhedssystemet og diverse overførsler og ydelser.

Der kan læses mere om den rådgivende samtale her: www.holbaek.dk/borger/sundhed/sundhedscentret/kort-raadgivende-samtale-om-alkohol

Fakta

Den Nationale Sundhedsprofil fra 2013 viser, at 12,6 % af borgerne i Holbæk Kommune udviser tegn på problematisk alkoholforbrug (dvs. at man som kvinde drikker over 14 og som mand over 21 genstande om ugen og/eller drikker over 5 genstande ved samme lejlighed mindst en gang om ugen og/eller har symptomer på alkoholafhængighed).

Et politisk effektmål i Holbæk Kommune er, at andelen af borgere, der har et overforbrug af alkohol (dvs. overskrider 14/21 genstande om ugen), falder fra 7,5 % i 2013 til 5 % i 2018.

Misbrugscentret ser i gennemsnit 260 borgere om året i alkoholbehandling. Dette tal har været stabilt de seneste år. Samme tal er gældende indenfor stofbehandlingen.Feedback

Sidst opdateret

20.04.2017

Ansvarlig redaktør

Mads Jakobsen