Astrid Helga Nielsens Mindelegat

Uddelingen finder sted i december måned og kun i de år, hvor der er midler/afkast til rådighed.

Hjælpen kan søges af ældre medborgere eller en gruppe heraf bosiddende i den tidligere "Svinninge Kommune". Der kan søges til f.eks. aktiviteter og udflugter eller hjælp i dagligdagen.

Annonceres medio november her på hjemmesiden.

----------------------

2015

Ansøgningen skal være fremsendt senest torsdag den 26. november 2015:

Ansøgningen skal henvise til hvilket legat der ansøges og indeholde begrundelse for ansøgningen, samt oplysning om, hvilken konto et evt. legatet skal indsættes på. Der skal oplyses cpr. nr., hvis det er personlig ansøgning eller CVR nr., hvis det er foreninger, der ansøger.

Yderligere spørgsmål kan besvares ved henvendelse til Henrik Egeriis, hee@holb.dk eller tlf. 72 36 36 36 – telefontid mellem 8.30 og 10.00.  Du kan også gå på Holbæk Kommunes hjemmeside for yderligere oplysninger.

Ansøgning sendes til:

HoKo
Att.: Henrik Egeriis
Postboks 90
4300 Holbæk

 



Sidst opdateret

18.11.2015

Ansvarlig redaktør

Morten Holm