Organisation

I Holbæk Kommune er vi organiseret i fem kerneområder, som alle, hver for sig og på tværs af hinanden, bidrager til at spille sammen med borgere, erhvervsliv, foreninger og frivillige.

De fem kerneområder gør op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service.

Ved at fokusere på kerneopgaven vil vi være en stærk medspiller, som i fællesskab med borgere og virksomheder skaber udvikling og innovation.

Derfor ser vores organisation sådan ud:

Orgdiagram Hoveddiagram

Det er fællesskabet, der omgiver alt andet i vores organisationsdiagram. Her skal vi alle arbejde for at udvikle vores kommune.

De fem områder og den fælles kerneopgave

Stabsfunktioner

De fem områder og den sjette kerneopgave bliver understøttet af tre tværgående stabe:

Andre

Herudover bidrager også:

Fælles om fremtiden

Holbæk Kommunes organisation står på skuldrene af det arbejde, som byrådet igangsatte som "Holbæk i fællesskab" i 2014. Her blev borgere og virksomheder involveret i at udvikle kommunen ud fra nye økonomiske betingelser. Dét arbejde er fortsat i gang.

Kontakt

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig, så ring til vores hovednummer 72 36 36 36Feedback

Sidst opdateret

10.08.2016

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer