Organisation

I Holbæk Kommune er vi organiseret ud fra seks kerneområder, som alle, hver for sig og på tværs af hinanden, bidrager til at spille sammen med borgere, erhvervsliv, foreninger og frivillige.

Organigram

Ved at organisere os i kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger tilstræber vi at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service.

Vi fokuserer på kerneopgaven og ønsker at være en stærk medspiller, som i fællesskab med borgere og virksomheder skaber udvikling og nye løsninger. Vi skal alle arbejde på at udvikle vores kommune - derfor omgiver fællesskab de øvrige fem kerneområder i vores organisationsdiagram. 

De fem områder og den fælles kerneopgave

 • Aktiv Hele Livet
 • Alle Kan Bidrage
 • Uddannelse til Alle Unge
 • Læring og Trivsel
 • Vækst og Bæredygtighed
 • Den sjette kerneopgave: Fællesskab

Stabsfunktioner

De fem områder og den sjette kerneopgave bliver understøttet af tre tværgående stabe:

 • Strategi og Udvikling
 • Økonomi og Effekt
 • Koncernservice

Andre

Herudover bidrager også:

 • Kultur og Fritid
 • Socialtilsyn Øst

Fælles om fremtiden

Holbæk Kommunes organisation står på skuldrene af det arbejde, som byrådet igangsatte som "Holbæk i fællesskab" i 2014. Her blev borgere og virksomheder involveret i at udvikle kommunen ud fra nye økonomiske betingelser. Dét arbejde er fortsat i gang.

Kontakt

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig, så ring til vores hovednummer 72 36 36 36

Aktiv hele livet

Kerneopgaven er, på tværs af fagligheder, at medvirke til at borgeren kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt

Alle kan bidrage

Vækst og Bæredygtighed

Kerneområderne er vækst, erhvervsudvikling og øget bosætning, og ansvar for natur, miljø og klima samt kommunens ejendomme og infrastruktur.

Læring og trivsel

Uddannelse til Alle Unge

Koncernservice

Kultur

Socialtilsyn østFeedback

Sidst opdateret

22.02.2017

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer