Uddannelse til Alle Unge

Chef

Julie Becher

Afdelinger

Undervisning og forebyggelse til unge - Områdeleder Mette Hunsdahl

  • UngHolbæk Fritid og Forebyggelse - Leder Mads Buus Madsen
  • UngHolbæk Dagundervisning - Konstitueret leder Jesper Kongsgaard
  • CSU Ungdomsuddannelse - Leder Peer Sjørslev
  • CSU Kommunikationscenter - Leder Minna Nørgaard


Vejledning og indsats for unge - Områdeleder Unni Mathiasson

  • Ungeindsatsen - Ledere Gitte Egeskov og Lotte Vandel
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning - Leder Jørgen Dan Pedersen
  • Transitten - Leder Pernille Brenøe

 

 Feedback

Sidst opdateret

03.01.2017

Ansvarlig redaktør

Lise Kemp