logo Til holbaek.dk

Kolonihaver og daghaver

Få jord under neglene - lej en kommunal kolonihave eller daghave og nyd naturen og fællesskabet i en haveforening.
Kolonihaver i Holbæk

Holbæk Kommune har en række dejlige koloni- og daghaveområder i byzone, som er beliggende i Holbæk og Tølløse. Haverne er tiltænkt havedyrkning og rekreation, men indbyder samtidig til socialt fællesskab.

Information om leje af en koloni- eller daghave og ventelister

Du kan blive skrevet op til en koloni- eller daghave, ved at henvende dig til den haveforeningens formand, hvor du ønsker at leje en kolonihave. Foreningen kan informere dig om venteliste mv., samt hvilke kolonihavehuse, der evt. er til salg mv.

For at komme i betragtning til en kolonihave, skal man have bopælspligt i Holbæk Kommune.

Hvis foreningen er under oprettelse, skal henvendelsen ske til Vækst og Bæredygtighed.

Kolonihaver

Grundarealet for en kolonihave ligger typisk mellem 300-600 m².

I Holbæk Kommunes kolonihaver er det tilladt at overnatte i perioden mellem d. 1. april – 30. september, bortset fra weekendophold. Det er ikke tilladt, at anvende kolonihaver til helårsbeboelse.

Der er for hvert kolonihaveområde oprettet en Kolonihaveforening, hvoraf de fleste er medlem af den landsdækkende interesseorganisation Kolonihaveforbundet. Holbæk Kommune har indgået lejeaftaler med Kolonihaveforbundet, omkring udlån af kolonihaveområdet til den enkelte kolonihaveforening.

Husk at offentligheden har ret til at færdes i kommunens kolonihaveområder til fods på veje og stier.

Kolonihaveområder  i Holbæk Kommune

 kolonihaveområder i Holbæk og ét i Tølløse.

Haveforening Beliggenhed - find vej By Bemærkninger
Haveforeningen af 1912* Strandmøllevej Holbæk 22 haver 
Haveforeningen Fælledparken* Samsøvej Holbæk 65 haver 
Haveforeningen Møllevangen* mellem Isefjordsvej og Østerled Holbæk 20 haver 
Haveforeningen Granløseparken* Granløseparken Holbæk 100 haver 
Haveforeningen Rørvangsparken* Rørvangsparken Holbæk 165 haver
Haveforeningen Slotshaven Slotshaven og Lundemarksvej Holbæk 43 haver 
Foreningen er under oprettelse  Rødtjørnevej Tølløse  
Foreningen er under oprettelse Humlehavevej  Store Merløse 24 haver 

 *Medlem af kolonihaveforbundet i Danmark.

Daghaver

Holbæk Kommunes daghaveområder benyttes som nyttehaver. En daghave giver ikke mulighed for overnatning. Grundarealet typisk mindre og billigere end en kolonihave.

Daghaveområder i Holbæk Kommune

Der er tre daghaveområder i Holbæk, ét i Svinninge og ét i Tølløse.

Haveforening

Beliggenhed - find vej

By

Bemærkninger

Ingen forening
- kontakt Vækst- og Bæredygtighed

mellem Nørre Hovvej og Chr. Hansensvej

Svinninge 11 haver
Pris: 100 kr./år
Der må ikke opsættes huse eller skure.
Ledige haver:
nr. 11 - 159 m²
nr. 13 - 167 m²
nr. 14 - 147 m²
nr. 15 - 139 m²
nr. 18 - 203 m²
 Ingen forening
- kontakt Vækst- og Bæredygtighed
Slåenstien ved Østerled Holbæk 11 haver
Haveforeningen Trekanten Strandmøllevej Holbæk 12 haver 
Ladegårdsalleens Daghaveforening mellem Kløverstien og Skagerakvej Holbæk  
Foreningen er under oprettelse  Ved Parken  Tølløse  


Feedback

Opret et e-mail abonnement

Sidst opdateret

10.01.2017

Ansvarlig redaktør

Birthe Wulf Fruelund

Kontakt

Information om salg af ejendomme, grunde og leje af daghaver:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 25 04

E-mail: kommunaldrift@holb.dk

 

Kolonihaver og daghaver

 

Som stort kort - åbnes i nyt vindue