Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker mv. der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode efter at tilladelsen er givet.

Nedrivning - Tuse Næs Vej 28, 4300 Holbæk

Der er søgt om nedrivning af en ubenyttet stald på Tuse Næs Vej 28, 4300 Holbæk, som er en bevaringsværdig bygning.

Forslag til lokalplan for Mørkøv Station sendes i høring

Holbæk Byråd har den 8. februar 2017 sendt forslag til lokalplan 12.07 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 34 for Mørkøv Station i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Vipperød Bakker sendes i høring

Holbæk Byråd har den 8. februar 2017 sendt Forslag til Lokalplan 20.18 for Vipperød Bakker med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplan for boligområde ved Torpet i Holbæk vedtaget

Holbæk Kommune har den 20. december 2016 vedtaget lokalplan 2.76 Boligområde ved Torpet

Lokalplan for boliger og dagligvarebutik ved Tuse Byvej vedtaget

Holbæk Kommune har den 24. oktober 2016 vedtaget lokalplan 7.09 Hyldagergård, Tuse.

Lokalplan for Aggersvold gods i Jyderup vedtaget

Holbæk Kommune har den 25. august 2016 vedtaget lokalplan 10.08 for Aggersvold gods i Jyderup.

Lokalplan for Vestre Skole i Holbæk Vest vedtaget

Holbæk Kommune har den 11. august 2016 lokalplan 2.78 Vestre Skole, Holbæk Vest.

Lokalplan for Rørvang Syd i Holbæk vedtaget

Holbæk Kommune har den 8. august 2016 vedtaget lokalplan 2.77 – Rørvang Syd.

Høring om nye skole- og dagtilbudsdistrikter

Byrådet har besluttet at sende et forslag om en ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud i høring. En eventuel ny struktur kommer ikke til at ændre på antallet af skoleafdelinger, børnehuse og dagplejere.


Feedback

Sidst opdateret

08.02.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Offentliggjorte tilladelser

Afgørelser og tilladelser, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

 

Se offentliggjorte tilladelser

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev