Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker mv. der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode efter at tilladelsen er givet.

Lokalplan for Uddannelses- og Læringscenter ved Markedspladsen i Holbæk vedtaget

Holbæk Byråd har den 19. april 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan 1.50 Uddannelses- og Læringscenter ved Markedspladsen.

Forslag til lokalplan for Dagligvarebutik i Mørkøv sendes i høring

Holbæk Byråd har den 8. marts 2017 sendt Forslag til Lokalplan 12.06 Dagligvarebutik i Mørkøv for med tilhørende kommuneplantillæg 29 i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til lokalplan for Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk sendes i høring

Holbæk Byråd har den 8. marts 2017 sendt Forslag til Lokalplan 2.80 Boliger ved Ny Taastrupvej med tilhørende kommuneplantillæg 35 i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til Lokalplanforslag 2.79 og kommuneplantillæg 28 sendes i høring

Holbæk Byrådet har den 8. marts 2017 sendt Forslag til Lokalplan 2.79 for Dagligvarebutik ved Gl. Ringsted, Holbæk Vest samt tilhørende Kommuneplantillæg 28 i offentlig høring i 8 uger.

Varmeforsyning til Holbæk Sportsby

Holbæk Byråd har den 19. januar 2017 sendt projektforslag om etablering af et nyt biomassefyret varmecentral til Holbæk Sportsby i offentlig høring i 4 uger.

Lokalplan for boligområde ved Torpet i Holbæk vedtaget

Holbæk Kommune har den 20. december 2016 vedtaget lokalplan 2.76 Boligområde ved Torpet

Høring om nye skole- og dagtilbudsdistrikter

Byrådet har besluttet at sende et forslag om en ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud i høring. En eventuel ny struktur kommer ikke til at ændre på antallet af skoleafdelinger, børnehuse og dagplejere.


Feedback

Sidst opdateret

08.02.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Offentliggjorte tilladelser

Afgørelser og tilladelser, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

 

Se offentliggjorte tilladelser

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev