Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker mv. der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode efter at tilladelsen er givet.

Forslag til Tillæg 1 til Holbæk Kommunes spildevandsplan

Holbæk Kommune har den 21. december 2016 sendt Forslag til Tillæg 1 til Holbæk Kommunes spildevandsplan i offentlig høring.

Lokalplan for boligområde ved Torpet i Holbæk vedtaget

Holbæk Kommune har den 20. december 2016 vedtaget lokalplan 2.76 Boligområde ved Torpet

Lokalplan for boliger og dagligvarebutik ved Tuse Byvej vedtaget

Holbæk Kommune har den 24. oktober 2016 vedtaget lokalplan 7.09 Hyldagergård, Tuse.

Budgetforslag 2017-2020 i høring

Holbæk Kommunes økonomiudvalg har sendt et budgetforslag i høring frem til den 16. september.

Lokalplan for Aggersvold gods i Jyderup vedtaget

Holbæk Kommune har den 25. august 2016 vedtaget lokalplan 10.08 for Aggersvold gods i Jyderup.

Lokalplan for Holbæk Sportsby vedtaget

Holbæk Byråd har den 17. august 2016 vedtaget lokalplan 2.67 Holbæk Sportsby.

Lokalplan for Vestre Skole i Holbæk Vest vedtaget

Holbæk Kommune har den 11. august 2016 lokalplan 2.78 Vestre Skole, Holbæk Vest.

Lokalplan for boliger på Samsøvej, Holbæk vedtaget

Holbæk Byråd har den 15. juni 2016 vedtaget kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 3.48 Lokalplan for boliger på Samsøvej, Holbæk.

Lokalplan for Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse vedtaget

Holbæk Kommune har den 8. juli 2016 vedtaget lokalplan 19.11 - Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej i Tølløse.

Lokalplan for Rørvang Syd i Holbæk vedtaget

Holbæk Kommune har den 8. august 2016 vedtaget lokalplan 2.77 – Rørvang Syd.

Høring om nye skole- og dagtilbudsdistrikter

Byrådet har besluttet at sende et forslag om en ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud i høring. En eventuel ny struktur kommer ikke til at ændre på antallet af skoleafdelinger, børnehuse og dagplejere.

Lokalplan for Colas asfaltværk i Undløse vedtaget

Holbæk Byråd har den 15. juni 2016 vedtaget kommuneplantillæg nr. 24, OSD-tillæg og lokalplan 15.07, for Colas asfaltværk.

Lokalplan for Koldhal ved Rævebjerg i Mørkøv vedtaget

Holbæk Kommune har den 17. juni 2016 vedtaget lokalplan 12.04 Koldhal ved Rævebjerg, Mørkøv.

Stiforløb mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse

Byrådet har den 15. juni 2016 besluttet igangsætning af cykelstien og projektet er i høring indtil tirsdag den 31. januar 2017 kl. 16.00.


Feedback

Sidst opdateret

19.08.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Offentliggjorte tilladelser

Afgørelser og tilladelser, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

 

Se offentliggjorte tilladelser

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev