Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker mv. der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode efter at tilladelsen er givet.

Lokalplan for boliger og dagligvarebutik ved Tuse Byvej vedtaget

Holbæk Kommune har den 24. oktober 2016 vedtaget lokalplan 7.09 Hyldagergård, Tuse.

Forslag til lokalplan for Markedspladsen og Østre Skole, Holbæk sendes i høring

Holbæk Byråd har den 12. oktober 2016 vedtaget Forslag til Lokalplan 1.50 og Kommuneplantillæg nr. 30 for Uddannelses- og Læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk. Forslagene er i offentlig høring i 8 uger.

Budgetforslag 2017-2020 i høring

Holbæk Kommunes økonomiudvalg har sendt et budgetforslag i høring frem til den 16. september.

Ny Kultur- og Fritidspolitik

Holbæk Byråde har sendt et udkast til en ny kultur- og Fritidspolitik i høring frem til 5. oktober kl. 12.00

Lokalplan for Aggersvold gods i Jyderup vedtaget

Holbæk Kommune har den 25. august 2016 vedtaget lokalplan 10.08 for Aggersvold gods i Jyderup.

Lokalplan for Holbæk Sportsby vedtaget

Holbæk Byråd har den 17. august 2016 vedtaget lokalplan 2.67 Holbæk Sportsby.

Lokalplan for Vestre Skole i Holbæk Vest vedtaget

Holbæk Kommune har den 11. august 2016 lokalplan 2.78 Vestre Skole, Holbæk Vest.

Lokalplan for boliger på Samsøvej, Holbæk vedtaget

Holbæk Byråd har den 15. juni 2016 vedtaget kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 3.48 Lokalplan for boliger på Samsøvej, Holbæk.

Lokalplan for Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse vedtaget

Holbæk Kommune har den 8. juli 2016 vedtaget lokalplan 19.11 - Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej i Tølløse.

Lokalplan for Rørvang Syd i Holbæk vedtaget

Holbæk Kommune har den 8. august 2016 vedtaget lokalplan 2.77 – Rørvang Syd.

Høring om nye skole- og dagtilbudsdistrikter

Byrådet har besluttet at sende et forslag om en ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud i høring. En eventuel ny struktur kommer ikke til at ændre på antallet af skoleafdelinger, børnehuse og dagplejere.

Lokalplan for Holbæk Marina i Holbæk Øst vedtaget

Holbæk Kommune har de 5. juli 2016 vedtaget lokalplan 3.49 Holbæk Marina, Holbæk Øst

Lokalplan for Colas asfaltværk i Undløse vedtaget

Holbæk Byråd har den 15. juni 2016 vedtaget kommuneplantillæg nr. 24, OSD-tillæg og lokalplan 15.07, for Colas asfaltværk.

Lokalplan for daginstitution ved Ringstedvej, Mørkøv vedtaget

Holbæk Kommune har den 30. juni 2016 vedtaget lokalplan 12.05 Daginstitution ved Ringstedvej, Mørkøv

Lokalplan for Byudvikling ved Havnevej og Kanalstræde vedtaget

Holbæk Byråd har den 15. juni 2016 vedtaget kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49 Holbæk Havneby.

Lokalplan for Koldhal ved Rævebjerg i Mørkøv vedtaget

Holbæk Kommune har den 17. juni 2016 vedtaget lokalplan 12.04 Koldhal ved Rævebjerg, Mørkøv.


Feedback

Sidst opdateret

19.08.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Offentliggjorte tilladelser

Afgørelser og tilladelser, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

 

Se offentliggjorte tilladelser

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev