Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker mv. der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode efter at tilladelsen er givet.

Forslag til lokalplan for Holbæk Golfbane sendes i høring

Holbæk Byråd har den 15. juni 2016 sendt Forslag til Lokalplan 3.50 for Holbæk Golfbane med tilhørende kommuneplantillæg nr. 26 i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplan for Byudvikling ved Havnevej og Kanalstræde vedtaget

Holbæk Byråd har den 15. juni 2016 vedtaget kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49 Holbæk Havneby.

Lokalplan for Koldhal ved Rævebjerg i Mørkøv vedtaget

Holbæk Kommune har den 17. juni 2016 vedtaget lokalplan 12.04 Koldhal ved Rævebjerg, Mørkøv.

Fordebat for ny anvendelse af Østre Skole i Holbæk by

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for ny anvendelse af Østre Skole.

Forslag til trafiksikkerhedsplanen sendes i høring

Byrådet har den 17. juni 2016 sendt Forslag til trafiksikkerhedsplan i offentlig høring.

Borgermøde - Holbæk Sportsby

Holbæk Kommune afholder borgermøde om Forslag til Lokalplan 2.67 for Holbæk Sportsby. Borgermødet vil have deltagelse fra medlemmer af Byrådet

Lokalplan for Hjembæk Efterskole i Hjembæk vedtaget

Holbæk Kommune har den 31. maj 2016 vedtaget kommuneplantillæg nr. 27, OSD-redegørelse nr. 3 og lokalplan 10.09 Hjembæk Efterskole, Svinninge Lokalområde.

Vedtagelse af Plan- og udviklingsstrategi – Holbæk i fællesskab

Holbæk Byrådet har den 21. april 2016 vedtaget Plan- og udviklingsstrategi – Holbæk i fællesskab

Forslag til lokalplan for Aggersvold Gods sendes i høring

Holbæk Kommune har den den 23. maj 2016 sendt Forslag til Lokalplan 10.08 for Aggersvold Gods i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til lokalplan for Holbæk Sportsby sendes i høring

Holbæk Kommune har den 6. maj 2016 sendt Forslag til Lokalplan 2.67 for Holbæk Sportsby i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til lokalplan for Vestre Skole for Holbæk Vest sendes i høring

Holbæk Kommune har den 10. maj 2016 sendt Forslag til Lokalplan 2.78 Vestre Skole for Holbæk Vest i offentlig høring i 8 uger.

Kommuneplantillæg nr. 7 vedtaget

Holbæk Byråd har den 16. marts 2016 vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 – 25 for Holbæk Kommune - Detailhandelsrammer for Holbæk bymidte.

Forslag til lokalplan for Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej , Tølløse sendes i høring

Holbæk Kommune har den 2. maj 2016 sendt Forslag til Lokalplan 19.11 Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej , Tølløse, i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til lokalplan for Holbæk Marina, øst sendes i høring

Holbæk Kommune har den 26. april 2016 sendt Forslag til Lokalplan 3.49 for Holbæk Marina, øst i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplan for Boliger ved Torpet i Holbæk vedtaget

Holbæk Kommune har den 3. april 2016 vedtaget, lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet i Holbæk

Forslag til lokalplan 2.77 Rørvang Syd sendes i høring

Holbæk Kommune har vedtaget forslag til lokalplan 2.77 d. 14. april 2016. Planforslaget offentliggøres fredag den 15. april 2016 og er i offentlig høring i 8 uger.

Høring om nye skole- og dagtilbudsdistrikter

Byrådet har besluttet at sende et forslag om en ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud i høring. En eventuel ny struktur kommer ikke til at ændre på antallet af skoleafdelinger, børnehuse og dagplejere.


Feedback

Sidst opdateret

22.10.2015

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Offentliggjorte tilladelser

Afgørelser og tilladelser, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

 

Se offentliggjorte tilladelser

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev