Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Vipperød Bakker sendes i høring

Holbæk Byråd har den 8. februar 2017 sendt Forslag til Lokalplan 20.18 for Vipperød Bakker med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplanforslag 20.18 åbner mulighed for nye boliger ved Vipperød Bakker. Desuden tilvejebringer lokalplanforslaget udformning af et afskærmende og støjdæmpende beplantningsbælte op mod Holbæk motorvejen. Herigennem sikres et hensyn til omgivelserne.

Høring og borgermøde

Forslagene er i høring fra den 10. februar 2017 til den 7. april 2017.

Du er velkommen til det offentlige møde om forslagene onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00-20.00 på Vipperød Sognegård. Her vil forslagene blive præsenteret, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål.

Læs mere om planprocessen 

Se lokalplanforslag 20.18

Kommuneplantillæg 31Feedback

Sidst opdateret

06.03.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk