Forslag til Tillæg 1 til Holbæk Kommunes spildevandsplan

Holbæk Kommune har den 21. december 2016 sendt Forslag til Tillæg 1 til Holbæk Kommunes spildevandsplan i offentlig høring.

I den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 er Audebo Miljøcenter udlagt til et privat spildevandsopland. I stedet for at transportere spildevandet fra Audebo Miljøcenter til Holbæk Renseanlæg i tankvogne ønskes perkolatet fremover tilsluttet forsyningens kloak. Spildevandet skal pumpes fra miljøcentret til forsyningens spildevandsledning i Hagested, og videre til Holbæk Renseanlæg.

Holbæk Byråd godkendte den 14. december 2016, forslag til tillæg nr.1 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. tilslutning af spildevand fra Audebo Miljøcenter til forsyningens kloak.

Høring

Forslaget er i høring fra den 21. december 2016 til den 16. februar 2017.

Hvis der er bemærkninger til forslaget, bedes de fremsendes på mail til spildevandsplan@holb.dk eller med brev til: HoKo, Postboks 69, 4300 Holbæk att.: Spildevandsteamet. Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 16. februar 2017

Læs mere om planprocessen

Se Spildevandsplan 2016 - 2020

Se tillæg 1 til SpildevandsplanenFeedback

Sidst opdateret

10.02.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk