Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Rishøjgård

Holbæk Byråd har den 9. december 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 2.73 for boligudbygning ved Rishøjgård.

Kommuneplantillæg nr.17 og Lokalplan nr. 2.73 åbner mulighed for at der kan ske en boligudbygning som afrunding af den vestlige del af Holbæk By.  Lokalplan nr. 2.73 giver mulighed for etablering af ny bebyggelse til boligformål i form af parcelhusbebyggelse, rækkehuse og klyngehuse. Bebyggelsen placeres omkring en gennemgående grøn kile centralt i området, der skaber visuel kontakt fra Kalundborgvej til fjorden – et kig, der ved eksisterende forhold er blokeret af grøn, tæt hækplantning. Bebyggelse kan maksimalt opføres i 8,5 m, af hensyn til den landskabelige sammenhæng til kystlandskabet. Lokalplanen fastlægger adgangsvej til de nye boliger fra Kalundborgvej

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 14. september 2015 til den 9. november 2015 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 9. december 2015 og offentliggjort den 18. december 2015.

Se Lokalplan 2.73 Feedback

Sidst opdateret

24.05.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål

kontakt

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36

E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk