Lokalplan for Plejecenter i Tølløse vedtaget

Holbæk Kommune har den 8. oktober 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 19.07 Plejecenter ved Sønderstrupvej, Tølløse.

Kommuneplantillægget og lokalplanen muliggør etablering af et plejecenter på Sønderstrupvej i den sydlige del af Tølløse. Lokalplanen fastlægger retningslinjer for områdets udbygning bl.a. med henblik på at sikre at plejecenteret opføres i en skala tilpasset omgivelserne og at sikre offentlig adgang til rekreative grønne områder og stier. Baggrunden for lokalplanen er Holbæk Kommunes Boligstrategi på Ældreområdet, som fastlægger at der skal opføres et nyt plejecenter og dagcenter i Tølløse.

Planerne blev vedtaget med mindre redaktionelle ændringer til de offentliggjorte forslag

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 9. juli 2015 til den 3. september og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 8. oktober 2015 og offentliggjort den 8. oktober 2015.

Se Lokalplan 19.07Feedback

Sidst opdateret

18.05.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål

kontakt

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36

E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk