Varmeforsyning til Holbæk Sportsby

Holbæk Byråd har den 19. januar 2017 sendt projektforslag om etablering af et nyt biomassefyret varmecentral til Holbæk Sportsby i offentlig høring i 4 uger.

Byrådet har den 19. januar 2017 besluttet at sende projektforslag om varmeforsyning til Holbæk Sportsby i høring.

Projektet omfatter etablering af en ny varmecentral, som udføres som et biomassekedelanlæg på 1 MW til fyring med træflis, lagerbygning til flis samt skorsten.

 

Du kan læse projektforslaget her

Hvis du har bemærkninger til projektforslaget skal du sende dem til byggesag@holb.dk. Skriv "Sagsnr. 17/3857" i emnefeltet.

Vi skal have dine bemærkninger senest onsdag den 29. marts 2017.

Høringen foretages i henhold til projektbekendtgørelsens §25.Feedback

Sidst opdateret

06.03.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen