Lokalplan for Aggersvold gods i Jyderup vedtaget

Holbæk Kommune har den 25. august 2016 vedtaget lokalplan 10.08 for Aggersvold gods i Jyderup.

Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af en ny bygning til værelsesudlejning i forbindelse med aktiviteter på ejendommen såsom konferencer og selskaber/fester. Herudover har lokalplanen til formål at sikre en bevaring af det eksisterende kulturmiljø på ejendommen.

Der var ingen indkomne høringssvar fra planens høringsperiode. Planen blev vedtaget med mindre redaktionelle ændringer til det offentliggjorte forslag.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 23.maj 2016 til den 23. august 2016 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 25. august 2016 og offentliggjort den 26. august 2016.

Se Lokalplan 10.08Feedback

Sidst opdateret

06.03.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk