Lokalplan for Holbæk Sportsby vedtaget

Holbæk Byråd har den 17. august 2016 vedtaget lokalplan 2.67 Holbæk Sportsby.

Lokalplanen muliggør at området kan bruges til svømme-, idræts- og sundhedsformål samt kulturelle aktiviteter, herunder f.eks. kontorer, mindre butikker, hotelfaciliteter og lignende der relaterer sig til området. Området bliver hovedsageligt et idrætsparkområde med boldbaner, mountainbikebaner, ridestier, legepladser mv., og det bindes sammen af et system af stier og idrætsfaciliteter kaldet Loopet.

Planen blev vedtaget med mindre ændringer til det offentliggjorte forslag. Ændringerne vedrører bl.a. :

  • En reduktion i mulighederne for at placere atletikstadion.
  • Krav om at solenergianlæg ikke må genere ved refleksion.
  • Ophævelse af krav om stiforbindelser til naboområder.
  • Mulighed for opstilling af to velkomst skilte på max, 3,5 meters højde.
  • Mulighed for etablering af trådhegn omkring baner.
  • Tilpasning af maksimale terrænhøjder, således at der opnås et mere jævnt terræn.
  • Justering af adgangsvejen A-Bs placering
  • En forskydning af de østligste baner væk fra boliger i Æble- og Syrengården.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse. 

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 6. maj 2016 og er i høring frem til den 1. juli 2016 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 17. august 2016 og offentliggjort den 26. august 2016.

Se Lokalplan 2.67 Feedback

Sidst opdateret

10.02.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk