Lokalplan for Rørvang Syd i Holbæk vedtaget

Holbæk Kommune har den 8. august 2016 vedtaget lokalplan 2.77 – Rørvang Syd.

Lokalplan nr. 2.77 omhandler den sydlige del af erhvervsområdet ved Rørvangsvej. Planen fastlægger bl.a. anvendelsen af området, principper for udstykning og nyt byggeri m.v., samt bestemmelser ift. beskyttet natur.

Dine muligheder 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside 

Forslagene var i offentlig høring fra den 15. april 2016 til den d. 27. juni 2016 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 8. august 2016 og offentliggjort den 8. august 2016.

Se Lokalplan 2.77Feedback

Sidst opdateret

10.02.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk