Lokalplan for Vestre Skole i Holbæk Vest vedtaget

Holbæk Kommune har den 11. august 2016 lokalplan 2.78 Vestre Skole, Holbæk Vest.

Lokalplanforslag nr. 2.78 Vestre Skole tillader flere anvendelsesmuligheder af de eksisterende bygninger end nuværende lokalplan. Helt konkret er der tale om en ændring af anvendelsesbestemmelserne for de eksisterende bygninger til også at omfatte skoleformål. Lokalplanforslaget giver ikke mulighed for nyt byggeri og bevaringen af de gamle bygninger vil fortsat være gældende.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 10. maj 2016 til den 5. juli 2016 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 11. august 2016 og offentliggjort den 11. august 2016.

Se Lokalplan 2.78Feedback

Sidst opdateret

05.09.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk