Lokalplan for boliger og dagligvarebutik ved Tuse Byvej vedtaget

Holbæk Kommune har den 24. oktober 2016 vedtaget lokalplan 7.09 Hyldagergård, Tuse.

Lokalplan 7.09 er en revision af lokalplan 7.09. Med lokalplan 7.07 var der begrænsning på længden af boligbyggeri, hvilket umuliggjorde forskellige typehuse. Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre de ønskede typehuse, ved at tillade længere boligbyggeri på grundene.

Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. Ændringerne kan findes under nedenstående link til lokalplanen.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 21. juli 2016 til den 16. september 2016 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 24. oktober 2016 og offentliggjort den 26. oktober 2016.

Se Lokalplan 7.09Feedback

Sidst opdateret

06.03.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk