Ældreråd

Byrådet i Holbæk kommune har i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsat et ældreråd.

Ældrerådets opgaver er bla., at varetage og holde kontakt med de ældre, så deres behov og problemstillinger samt ønsker bliver hørt i kommunen.

Ældrerådet skal bla. lytte aktivt til ideer fra kommunens ældre og være med til at planlægge den fremtidige ældrepolitik i kommunen. 

I menuen kan du læse mere om ældrerådets referater og mødekalender.

Medlemmer af Ældrerådet er:

Steen-Kristian Eriksen (formand)
Kirsten Ø. Thomasen (næstformand)
Klaus Nikolaisen
Jens Aage Andersen
Axel Villumsen
Aage Jelstrup
Jean Petersen
Erik Vester
Jørgen Steen

Adresse og kontaktliste på Ældrerådets medlemmer (pdf)

Her kan du læse mere om ældrerådet vedtægter og forretningsorden.

 

Mødekalender 2016

Ældrerådet afholder 11 møder om året samt 2 dialogmøder med udvalget for Voksne. Se alle mødedatoerne her.

Mødekalender 2016:

Onsdag d. 20. januar 2016
Onsdag d. 3. februar 2016
Onsdag d. 9. marts 2016
Onsdag d. 6. april 2016
Onsdag d. 11. maj 2016
Onsdag d. 8. juni 2016

Onsdag d. 10 august 2016
Onsdag d. 7. september 2016
Onsdag d. 5. oktober 2016
Onsdag d. 9. november 2016
onsdag d. 7. december 2016

Møderne holdes på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. Tidspunktet er fra kl. 10.00 - 13.00.

 

Dagsordener og referater 2013

Her kan du læse mere om Ældrerådets dagsordner samt referater for møderne afholdt i 2013

Dagsorden og referater 2013 Feedback

Sidst opdateret

04.10.2016

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen