Normtal

Huslejenævnet har besluttet at godkende følgende normtal til brug for varsling af lejeforhøjelse, for så vidt angår administrationshonorar og viceværtomkostninger:

År 2017

Administrationshonorar: Godkendes med kr. 3450 årligt pr. lejemål, for egen administration.

Viceværtomkostninger: Godkendes som standard med kr. 2325 årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært.

År 2016

Administrationshonorar: Godkendes med kr. 3400 årligt pr. lejemål, for egen administration.

Viceværtomkostninger: Godkendes som standard med kr. 2275 årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært.

 

År 2015

Administrationshonorar: Godkendes med kr. 2800 årligt pr. lejemål, for egen admi-nistration.

Viceværtomkostninger: Godkendes som standard med kr. 2250 årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært.

 

År 2014

Administrationshonorar:  Godkendes med kr. 2750 (ekskl. moms) årligt pr. lejemål, ved såvel egen som fremmed administration.

Viceværtomkostninger:  Godkendes som standard med kr. 2150 årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært.

 

År 2013

Administrationshonorar:  Godkendes med kr. 2725 (ekskl. moms) årligt pr. lejemål, ved såvel egen som fremmed administration.

Viceværtomkostninger:  Godkendes som standard med kr. 1950 årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært.

 

År 2012

Administrationshonorar:  Godkendes med kr. 2700 (ekskl. moms) årligt pr. lejemål, ved såvel egen som fremmed administration.

Viceværtomkostninger:  Godkendes som standard med kr. 1915 årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært.

 

År 2011

Administrationshonorar:  Godkendes med kr. 2600 (ekskl. moms) årligt pr. lejemål, ved såvel egen som fremmed administration.

Viceværtomkostninger:  Godkendes som standard med kr. 1850 årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært.

 

År 2010

Administrationshonorar:  Godkendes med kr. 2550 årligt pr. lejemål, ved såvel egen som fremmed administration.

Viceværtomkostninger:  Godkendes som standard med kr. 1825 årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært.Feedback

Sidst opdateret

02.01.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen