Integrationsrådet

Frivillige borgere, fagprofessionelle, byrådsmedlemmer og foreningsrepræsenter er gået sammen om at styrke integrationsindsatsen i Holbæk. Mød Holbæk Kommunes integrationsråd...

Gruppefoto_kigger op

I januar 2015 nedsatte Holbæk Kommunes byråd en gruppe bestående af 14 medlemmer, som alle har en særlig interesse for og/eller kendskab til integrationsspørgsmål.

Integrationsrådet vil...

  • Medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende
  • Bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
  • Medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset oprindelse

 

Kommisorium og forretningsorden

Integrationsrådets kommisorium beskriver bl.a. hovedopgaver, medlemmer og rådets virke. Forretningsordenen sætter rammerne op for, hvordan rådet løser opgaverne.

Læs mere i kommisoriet her (pdf.)

Læs mere i forretningsordenen her (pdf)

Mødeplan

Integrationsrådet har ordinært møde følgende dage i 2016:

• Onsdag den 9. marts
• Onsdag den 20. april
• Onsdag den 22. juni
• Tirsdag den 16. august
• Onsdag den 14. september
• Onsdag den 2. november
• Onsdag den 7. decemberFeedback

Sidst opdateret

10.01.2017

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer