BBR - oplys om ændringer

BBR er et landsdækkende register om samtlige af landets bygninger og boliger. Du er som ejer af en ejendom forpligtet til at BBR altid er ajourført med de nyeste oplysninger.

Her kan du finde forskellige muligheder for at oplyse kommunen om ændringer til BBR-registeret.

BBR-oplysninger om byggearbejde (BY210)

BBR-oplysninger om byggearbejde (enfamiliehuse) (BY215)

BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder (BY220)

BBR-oplysninger om hel nedrivning (BY 250)

BBR-oplysninger om småbygninger (fx garager, carporte og udhuse) (BY240)

BBR-oplysninger om teknisk anlæg (en blanket pr. anlæg) (BY230)

BBR-oplysninger om vand og afløb (BY235)

 

Er der ikke en af muligheder der passer til dine oplysninger, kan du udfylde herunder.Feedback

Sidst opdateret

26.10.2015

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen