Byg og Miljø

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning.

Gå til Byg og Miljø

 

Du kan søge om eller anmelde:

 • Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom
 • Etablering af jordvarmeanlæg
 • Spildevandsanlæg i det åbne land
 • Oprensning og udvidelse af sø
 • Etablering af ny sø
 • Indvindingsanlæg til drikkevand
 • Erhvervsindvinding
 • Anmeldelse af olietank
 • Miljøgodkendelse og miljø anmeldelse (virksomheder)
 • VVM screeningsanmeldelse (virksomheder)
 • Ansøgning om tilslutning af industrispildevand til kloak (virksomheder)

I selvbetjeningsløsningen får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri og miljø, du vil have brug for at søge tilladelse til. Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden.

Som professionel rådgiver kan du bruge Byg og Miljø til at håndtere ansøgninger til meget store og komplekse projekter, og du kan administrere og holde styr på ansøgninger til mange projekter samtidig.

 Feedback

Sidst opdateret

25.01.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen