Spring til indhold

Boliger

Vi har et bredt udvalg af ældre- og plejeboliger, som er fordelt over hele kommunen.

Ansøg om en bolig

Hvis du ønsker at få en bolig, skal du kontakte visitationen hos os. Du kan se kontaktoplysninger i boksen på denne side.

Der findes tre typer boliger, som du kan bo i. Ældre- og plejeboliger kan du bo i permanent, mens du kun kan bo tidsbegrænset på et midlertidigt ophold på Stenhusbakken og Kastaniely. 

Ældrebolig

En ældrebolig er for dig, der har varige funktionsnedsættelser, og som får hjælp til at klare hverdagen. Ældreboliger er indrettet med lette adgangsforhold, og ofte vil du have jævnaldrene naboer. Du skal godkendes af visitationen i kommunen for at kunne flytte i ældrebolig. Det er hjemmeplejer eller en privat leverandør, der giver dig hjemmepleje, når det er nødvendigt.

Hvordan får jeg tildelt en bolig:

En ældrebolig kan tildeles når:

  • Du har varige funktionsnedsættelser og at du er bevilget personlig og/eller praktisk hjælp
  • Et boligskifte kan betyde en væsentlig forbedring af dine muligheder for at klare din hverdag uafhængigt af andre

Du kan kontakte visitationen, hvis du mener, at du opfylder betingelserne.

Hvis du ikke kan godkendes til en ældrebolig, kan du blive skrevet op til en ledig ældre venlig bolig med kommunal anvisning.

Du kan kontakte boligkontoret på mail boligkontoret@holb.dk eller telefon: 72 36 36 36

Plejebolig

Plejeboliger er boliger i et plejecenter. Det er en institution, men nogle kalder det også for et plejehjem. Der er bemanding døgnet rundt. Derfor er en plejebolig for dig, der har brug for omsorg og pleje flere gange om dagen. Du skal visiteres til en plejebolig af kommunen, inden du kan flytte ind. 

Midlertidigt ophold

Et midlertidigt ophold er for dig, der har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og hvor du og din ægtefælle eller samlever, har behov for at genvinde jeres kræfter til igen at kunne klare jeres hverdag sammen. 

Et midlertidigt ophold kan kun tilbydes for en begrænset periode, som hovedregel maksimalt i tre uger. 

Du kan kontakte visitationen, hvis du ønsker, at vide mere. Se kontaktoplysninger i højre side. 

Kommunens og boligselskabernes boliger

Hvis du allerede bor i en bolig, som vi ejer, og har du spørgsmål om for eksempel indflytning eller udflytning, skal du kontakte os i kommunen. 

Har du spørgsmål, der handler om boligpriser, skal du kontakte Boligkontoret. Du kan ringe på 72 36 25 06 eller sende en mail til boligkontoret@holb.dk.

Almene boligselskaber har også ældreboliger. Hvis du derfor bor i en ældrebolig, der er ejet af et alment boligselskab, skal du kontakte dit eget boligselskab, hvis du har spørgsmål.

Du kan her på siden se og læse om boligerne samt midlertidigt ophold.

Hvis du ønsker, at vide mere kan du læse om hjælp og pleje i kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp.Ældreboliger

Disse ældreboliger er placeret forskellige steder i kommunen. Hvis du opfylder betingelserne for at søge ældrebolig, kan du kontakte visitationen hos os i kommunen.

Plejebolig

Plejeboligerne ligger i et plejecenter, og der er tilknyttet døgnpleje.

Midlertidigt ophold

Et midlertidigt ophold er for dig som har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse


Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard

Kontakt visitationen

Visitation
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36


Visitationen kan kontaktes dagligt mellem kl. 8.00 - 13.00. Der er lukket i weekender og helligdage.
Sikker henvendelse