Spring til indhold

Boliger

Vi har et bredt udvalg af ældre- og plejeboliger, som er fordelt over hele kommunen.

Få en bolig

Hvis du ønsker at få en bolig, skal du kontakte visitationen hos os. Du kan se kontaktoplysninger i boksen på denne side.

Der findes tre typer boliger, som du kan bo i. Ældre- og plejeboliger kan du bo i permanent, mens du kun kan bo tidsbegrænset på et plejehotel.

Ældrebolig

En ældrebolig er for dig, der har varige funktionsnedsættelser, men som selv klarer hverdagen. Ældreboliger er indrettet med lette adgangsforhold, og ofte vil du have jævnaldrene naboer. Du skal godkendes af visitationen i kommunen for at kunne flytte i ældrebolig. Det er hjemmeplejer eller en privat leverandør, der giver dig hjemmepleje, hvis det er nødvendigt.

Hvordan får jeg tildelt en bolig?
En ældrebolig kan tildeles når:

Du har varige funktionsnedsættelser
Et boligskifte kan betyde en væsentlig forbedring af dine muligheder for at klare din hverdag uafhængigt af andre

Du skal kontakte Visitation, hvis du mener, du opfylder betingelserne.

Hvis du ikke kan godkendes til en ældrebolig, kan du blive skrevet op til en ledig ældre venlig bolig med kommunal anvisning.

Du kan kontakte boligkontoret på mail boligkontoret@holb.dk eller telefon: 72 36 36 36

Plejebolig

Plejeboliger er boliger i et plejecenter. Det er en institution, som nogle kalder det også for et plejehjem. Der er bemanding døgnet rundt. Derfor er en plejebolig for dig, der har brug for omsorg og pleje flere gange om dagen. Du skal visiteres til en plejebolig af kommunen, inden du kan flytte ind. 

Plejehotel

Du kan bo på et plejehotel, hvis du har behov for døgnophold i en tidsbegrænset periode. Det kan være, du skal genvinde fysiske, psykiske eller sociale funktioner. Det kan også være, at din samlever skal afløses i en periode. Ofte er perioden på cirka 3 uger.

 

Kommunens og boligselskabernes boliger

Hvis du allerede bor i en bolig, som vi ejer, og har du spørgsmål om for eksempel indflytning eller udflytning, skal du kontakte os i kommunen. 

Har du spørgsmål, der handler om boligpriser, skal du kontakte Boligkontoret. Du kan ringe på 72 36 25 06 eller sende en mail til boligkontoret@holb.dk.

Almene boligselskaber har også ældreboliger. Hvis du derfor bor i en ældrebolig, der er ejet af et alment boligselskab, skal du kontakte dit eget boligselskab, hvis du har spørgsmål.

 

Du kan her på siden se og læse om boligerne. Du kan læse om hjælp og pleje i kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp.Ældreboliger

Disse ældreboliger er placeret forskellige steder i kommunen. Hvis du er interesseret i dem, skal du kontakte visitationen hos os i kommunen.

Plejebolig

Plejeboligerne ligger i et plejecenter, og der er tilknyttet døgnpleje.


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Kontakt visitationen

Visitation
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36


Visitationen kan kontaktes dagligt mellem kl. 8.00 - 13.00. Der er lukket i weekender og helligdage.
Sikker henvendelse