Ledige ældreboliger

Holbæk Kommune har nogle ledige ældreboliger, som du kan søge, hvis du bor i kommunen, eller du er visiteret til en ældrebolig i egen kommune.

Hvordan får jeg tildelt en bolig?

En ældrebolig kan tildeles når:

  • Du har varige funktionsnedsættelser
  • Et boligskifte kan betyde en væsentlig forbedring af dine muligheder for at klare din hverdag uafhængigt af andre

Læs mere i Holbæk Kommunes kvalitetsstandard.

 

Kontakt Visitationen

Du skal kontakte Visitation, hvis du mener, du opfylder betingelserne.

Hvis du ikke kan godkendes til en ældrebolig, kan du blive skrevet op til en ledig ældre venlig bolig med kommunal anvisning. 

Kontakt :    Boligkontoret@holb.dk

Telefon: 72 36 25 06. Feedback

Sidst opdateret

16.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anette Trier