Åvang

Åvang består af 14 boliger fordelt på 4 toværelses boliger på 81 m2 10 etværelses boliger på 87 m2

Åvang består af 14 boliger fordelt på 4 toværelses boliger på 81 m2 incl. fællesarealer, 10 etværelses beskyttede boliger på 87 m2   Alle har eget bad, toilet og køkken.

De 4 boliger er beliggende hovedbygningen, hvor der er elevator.

Der er aktivitetscenter

Der er tilknyttet et brugerråd til centeret, som tilbyder forskellige aktiviteter.

Brugerrådsformand

Inge Lise Nielsen
Dramstrup 4
4420 Regstrup
Tlf.: 59 27 33 05 / 23 24 54 25
E-mail: dogishus@paradis.dk

Hvem kan få boligstøtte?

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Læs mere om boligstøtte på borger.dk:

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?

Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, kommer fx an på:

  • hvad du betaler i husleje
  • hvor stor boligen er
  • hvor mange I bor sammen
  • din/jeres samlede indkomst og formue.

Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte:

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om:

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om boligstøtte, kan du få hjælp på borger.dk/boligstoette - her kan du:

  • beregne og søge boligstøtte
  • oplyse om ændringer i din indkomst
  • læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Film om kontanthjælpsloftet

Får du boligstøtte eller særlig støtte ud over din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, så kan kontanthjælpsloftet betyde, at du får mindre udbetalt. Her kan du se en kort film om, hvad kontanthjælpsloftet går ud på, og hvad det kan betyde for dig.Feedback

Sidst opdateret

19.01.2017

Ansvarlig redaktør

Anette Trier