Elmelunden

Elmelunden består af 47 boliger. 47 ældreboliger på 59 m2 Alle har bad, toilet og køkken

Elmelunden består af 47 boliger.

47 ældreboliger på 59 m2 

 Alle har bad, toilet og køkken. Boligerne ligger i ét plan.

Der er tilknyttet et brugerråd  til centeret, som tilbyder forskellige aktiviteter.

Brugerrådsformand:

Else Steen
Kvamvej 3
4450  Jyderup
Telf. 59 27 75 48 / 29 24 04 10
E-mail:  elzesteen@gmail.com

Hvem kan få boligstøtte?

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Læs mere om boligstøtte på borger.dk:

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?

Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, kommer fx an på:

  • hvad du betaler i husleje
  • hvor stor boligen er
  • hvor mange I bor sammen
  • din/jeres samlede indkomst og formue.

Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte:

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om:

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om boligstøtte, kan du få hjælp på borger.dk/boligstoette - her kan du:

  • beregne og søge boligstøtte
  • oplyse om ændringer i din indkomst
  • læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Film om kontanthjælpsloftet

Får du boligstøtte eller særlig støtte ud over din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, så kan kontanthjælpsloftet betyde, at du får mindre udbetalt. Her kan du se en kort film om, hvad kontanthjælpsloftet går ud på, og hvad det kan betyde for dig.Feedback

Sidst opdateret

19.01.2017

Ansvarlig redaktør

Anette Trier