Kastaniely

Nyere plejecenter indrettet med 48 toværelses boliger på ca 66 m2, incl. fællesarealer, med eget bad, toilet og tekøkken hvoraf 2 af boligerne er aflastningspladser

Nyere plejecenter indrettet med 48 to-værelses boliger på ca. 66 m2 incl. fællesarealer, med eget bad, toilet og tekøkken, hvoraf 2 af boligerne bruges til aflstningspladser. Borgerne har adgang til lukket havemiljø, der er nyetableret som sansehave.
Plejecentret er opdelt i 4 bofællesskaber, der er indrettet med fællesarealer med modtagerkøkken, dagligstue og aktivitetsrum.

Plejeomsorgen er tilrettelagt ud fra princippet leve- bomiljø, med fokus på dagliglivets aktiviteter.
Plejecentret er særligt indrettet til borgere, som er ude af stand til at overkomme og tage initiativer i hverdagen. Samt borgere der er meget præget af deres kroniske lidelser, herunder demenstilstande og eller svær alderssvækkelse.

Du kan læse mere her på Forenede Care´s hjemmeside, klik her:

Plejecentret Kastaniely er beliggende på Vestre Hovvej 1, 4520 Svinninge. Du kan kontakte plejecentret på døgntelefon 72 36 57 73.

 

Hvem kan få boligstøtte?

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Læs mere om boligstøtte på borger.dk:

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?

Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, kommer fx an på:

  • hvad du betaler i husleje
  • hvor stor boligen er
  • hvor mange I bor sammen
  • din/jeres samlede indkomst og formue.

Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte:

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om:

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om boligstøtte, kan du få hjælp på borger.dk/boligstoette - her kan du:

  • beregne og søge boligstøtte
  • oplyse om ændringer i din indkomst
  • læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Film om kontanthjælpsloftet

Får du boligstøtte eller særlig støtte ud over din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, så kan kontanthjælpsloftet betyde, at du får mindre udbetalt. Her kan du se en kort film om, hvad kontanthjælpsloftet går ud på, og hvad det kan betyde for dig.Feedback

Sidst opdateret

24.08.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen