Dagcenter Rosenvænget ,

Mulighed for motion, socialt samvær midlertidigt dagophold for visiterede borger

Rosenvænget


Rosenvænget 100, 4440 Mørkøv, telefon: 72 36 53 36

Fysiske rammer:

motions og aktivitetsrum,  hvilerum, café. Direkte adgang til have/fliseareal.

Ansatte : 4 medarbejdere

Der er plads til ca. 20 brugere.

Hel eller  halvdagspladser

fordelt på mindre grupper 

Aktiviteter
motion i form af stolegymnastik, siddedans kegler, i form af planlagte, målrettede sociale aktiviteter i større eller mindre grupper  efter samlet aktivitetsoversigt

Midlertidigt dagophold
Der er mulighed for dagophold, med hvile i stol.
Brugere som har brug for liggende hvile, eller brugere som har brug for at blive flyttet med personlift, henvises til dagcenter Byparken 
Høreomsorg
Der tilbydes høreomsorg  hver 14 dag  mandag kl. 13-14

Brugerråd
Der er brugerråd ved Dagcenter Rosenvænget. Dagcentret samarbejder med brugerrådet om at lave arrangementer. De visiterede brugere kan deltage, når aktiviteter og arrangementer afholdes på tidspunkter, hvor de er i Dagcentret.
Brugerrådet tilbyder følgende aktiviteter og arrangementer
1 gang om ugen: pergamano, håndarbejde, træ- og stenværksted, bridge og sang
2 gange om måneden: gudstjeneste og kørestolsdans
1 gang om måneden: film, læsekreds, banko og fredagshygge med varieret indhold f.eks. tøjfremvisning, foredrag, musikalsk underholdning, lucia- og fastelavnsfest i samarbejde med børneinstitutioner.
2 gange om året. udflugter
Påskemorgenbord, Sankt Hansaften, høstfest, husets fødselsdag, julehygge og julefrokost

brugerrådet står for edb undervisning

Brugerrådsformand
Frank Andresen
Dyremosevej 4 C,
4450 Jyderup
Tlf: 59 27 57 01/ 41 58 87 93
E-mail: frank.kaster@tdcadsl.dk

 Feedback

Sidst opdateret

04.10.2016

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen