Hjemmepleje

Borgere som er bosiddende i Holbæk Kommune kan tildeles praktisk eller personlig hjælp og pleje.

Praktisk hjælp

Borgere kan tildeles praktisk hjælp til rengøring, indkøb og/eller tøjvask, hvis de ikke – eller kun med stor vanskelighed - kan varetage disse praktiske opgaver

Personlig hjælp og pleje

Borgere kan tildeles personlig hjælp og pleje, hvis de ikke – eller kun med stor vanskelighed - kan varetage deres personlige pleje. Borgerens situation vil danne grundlag for tildeling af hjælp og pleje, f.eks., hvis der er andre personer, der deltager i udførelsen af opgaverne.

Ved tildeling af hjælp og pleje har borgeren ansvar for at tage imod tilbud om træning, hjælpemidler og at samarbejde om eventuelle ændringer i boligindretningen.

Hjælpen tildeles som midlertidig eller varig hjælp.

Du kan læse mere i kvalitetsstandard

Brugertilfredshedsundersøgelse april 2015 Feedback

Sidst opdateret

28.06.2017

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen