Sygepleje

Borgere tildeles sygepleje, hvis de – som hovedregel efter henvisning fra egen læge, hospital eller speciallæge – eller af visitator vurderes at have behov herfor og visiteres hertil.

For eksempel ved:

• Mange, akutte, sammensatte, sjældent forekommende, hyppigt skiftende eller uafklarede sygdoms- og sundhedsproblemer
• Kritiske faser i et sygdomsforløb
• Behov for formidling af faglig viden, herunder styrkelse af egenomsorg
• Behov for understøttelse af lægeordinerede undersøgelser og behandlinger

Ved tildeling af sygepleje har borgeren ansvar for at tage imod tilbud om træning og hjælpemidler samt at samarbejde om eventuelle ændringer i boligindretningen.

Du skal kontakte din egen læge for at blive henvist til hjemmesygeplejen.

 

Du kan læse mere i kvalitetsstandard.

 Feedback

Sidst opdateret

10.01.2017

Ansvarlig redaktør

Anette Trier

Hjemmesygeplejen

Sygeplejerske Midt og plejecentre

Carl Reffsvej 2- 4
4300 Holbæk

Telf. 72 36 26 55

Sygeplejerske Vest

Rosenvænget 100,
4440 Mørkøv

Telf. 72 36 35 98

Sygeplejerske Øst

Tølløsevej 46
4340 Tølløse

Tlf. 72 36 35 97