Høreapparat

Bruger du høreapparat, kan du få hjælp til vedligeholdelse og vejledning i at bruge hørerapparat mest optimalt.

Har du brug for nyt hørerapparat? Læs mere her

 

Den kommunale høreomsorg

Har du behov for hjælp til løbende vedligeholdelse af høreapparaterne, kan du henvende dig til en af kommunens hørevejledere. De er uddannet til at kunne afhjælpe simplere problemer med høreapparaterne samt eventuelt visitere dig videre til andre relevante instanser, hvis dagligdagen med høreapparaterne ikke fungerer, som den skal.

Høreomsorgen er opdelt i en afdeling for Holbæk Midt, en afdeling for Holbæk Øst/Vest og en afdeling på Orø.

Høreomsorgen for Holbæk Øst og Vest betjenes af hørevejleder Bente Grüner. Du er velkommen til at kontakte Bente på telefon 72 36 53 38 eller email: begr@holb.dk. Bente har telefontid alle hverdage på nær onsdag klokken 10.30-11.00.

Høreomsorgen for Holbæk Midt betjenes af hørevejleder Jette Lidegaard. Du er velkommen til at kontakte Jette på telefon 72 36 53 32 eller email: jsli@holb.dk. Jette har telefontid tirsdag og torsdag klokken 9.00-9.30.

Høreomsorgen for Orø betjenes af Mia Vestergård. Du er velkommen til at kontakte Mia på telefon 72 36 66 82 eller email: mv@holb.dk. Mia har telefontid mandag, tirsdag og torsdag klokken 11.00-12.00.

Hørekonsulenten

Har du mere komplekse behov i forbindelse med din hørelse, for eksempel:

  • undervisning i betjening og vedligeholdelse
  • udredning i forhold til hjælpemidler
  • rådgivning og vejledning
  • justering af høreapparater

kan du kontakte CSUs hørekonsulenter mandag til torsdag klokken 9.00-11.00 på telefon 58 50 30 90.

Her kan du stille afklarende spørgsmål eller bede om en tid hos en hørekonsulent. Aftaler med hørekonsulent finder sted på Amtmandsvej 2, 2 sal, 4300 Holbæk.Feedback

Sidst opdateret

10.10.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Tyndslanger og voksfiltre

bestilles ved den enkelte høreapparats fabrikant. Se de papirer du fik udleveret sammen med høreapparatet, for at finde adresse og telefonnummer.