Spring til indhold

Pasning af en alvorligt syg

Du kan få plejeorlov, hvis du passer en nærtstående, der har en alvorlig sygdom, som kræver pasning på over 37 timer om ugen. Du skal kontakte visitationen, hvis du ønsker plejeorlov.

Information

Du kan få orlov, hvis du passer pårørende, der har en kronisk varig lidelse. Lidelsen skal kræve et behov for pasning på over 37 timer om ugen. Du vil blive ansat af Holbæk Kommune og få løn.

Sådan gør du:

  • Du skal sende et ansøgningsskema, som du finder her på siden, eller kontakte visitationen på telefonnummer: 72 36 79 68
  • Der vil blive planlagt et besøg i hjemmet hos den syge sammen med dig, hvor der vil blive aftale nærmere
  • Din løn vil være en fast månedsløn, som er fastsat af Børne- og Socialministeriet - dem aktuelle løn kan du læse om herunder

Hvem kan blive hjælper?

Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et varigt handicap, kan du blive ansat som hjælper af kommunen i op til seks måneder til at passe den syge. Betingelserne er:

  • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
  • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
  • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • at den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig
  • at begge parter - den syge og dig - er enige om pasningsforholdet
  • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
  • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

Orlovsperiode og løn

Hvis du bliver bevilliget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst en måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til tre måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 24.115 kr. per måned (2021). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Lovgivning

Reglerne om pasning af nærtstående er beskrevet i § 118 i Serviceloven.

Reglerne om plejevederlag er beskrevet i § 119 i Serviceloven.

De aktuelle satser fremgår af den årlige vejledning.