Spring til indhold

Plejeorlov

Der findes to typer plejeorlov. Ved den ene kan du få orlov, hvis du skal passe en nærtstående med alvorlig sygdom. Ved den anden type kan du få orlov, hvis du skal passe en døende.

Pasning af en alvorligt syg

Du kan få orlov, hvis du passer pårørende, der har en kronisk varig lidelse. Lidelsen skal kræve et behov for pasning på over 37 timer om ugen. Du vil blive ansat af Holbæk Kommune og få løn.

Læs mere i Servicelovens § 118

Pasning af døende

Du kan få orlov, hvis du passer en døende, hvor behandling er udsigtsløs, og tilstanden ikke kræver indlæggelse. For at få plejeorlov, skal en læge have vurderet den syges tilstand, og den syge skal være indforstået med plejeforholdet.

Du vil blive ansat med bagud betalt timeløn. Lønperioden er på en måned, og din udbetaling vil være i din bank inden for de første to uger.

 

Læs mere i Servicelovens § 119

Læs mere om de 2 orlovstyper på Borger.dk

Du kan læse mere om begge ordninger, og om hvordan vi gør i Holbæk Kommune.

Ret til at holde orlov til pasning af døende

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en nærtstående, der er døende, og som ønsker at dø i eget hjem.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Hvem kan blive hjælper?

Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et varigt handicap, kan du blive ansat som hjælper af kommunen i op til seks måneder til at passe den syge. Betingelserne er:

  • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
  • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
  • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • at den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig
  • at begge parter - den syge og dig - er enige om pasningsforholdet
  • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
  • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

Orlovsperiode og løn

Hvis du bliver bevilliget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst en måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til tre måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 24.115 kr. per måned (2021). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Lovgivning

Reglerne om pasning af nærtstående er beskrevet i § 118 i Serviceloven.

Reglerne om plejevederlag er beskrevet i § 119 i Serviceloven.

De aktuelle satser fremgår af den årlige vejledning.