Ved livets slutning

Ved dødsfald skal du som pårørende tage stilling til mange ting. Hvor og hvordan skal begravelsen foregå? - eller skal det være en bisættelse? Er der mulighed for at få hjælp?

Dødsfald

Umiddelbart efter et dødsfald skal en læge indberette dødsfaldet elektronisk og der kan efterfølgende udstedes en dødsattest.

Dødsfald i udlandet

Sker et dødsfald i udlandet, er det de lokale myndigheder, der udfylder en dødsattest. Herefter skal du som pårørende kontakte den danske ambassade eller konsulat.

Begravelse

Hvis du er pårørende til en afdød og skal tage stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes (kremeres) og bisættes, skal du gøre dette ved at udfylde en anmodning om begravelse eller ligbrænding.

Begravelsespladser

Enhver har ret til at blive begravet på et gravsted med plads til en i det sogn, hvor vedkommende boede på dødstidspunktet.

Begravelseshjælp

Du kan som pårørende få begravelseshjælp, hvis det er dig, der står for begravelsen, og den afdøde havde ret til dansk sygesikring.

Efterlevelseshjælp

Du kan søge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør.


Feedback

Sidst opdateret

10.10.2016

Ansvarlig redaktør

Sanne Christiansen