Visitation

Visitationsafdelingen varetager bevilling af ydelserne til personlig og praktisk hjælp

Bevillingen kan omfatte :

 • Personlig og praktisk hjælp til voksne, som ikke selv er i stand til at udføre opgaven. Det kan være på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer
 • Hjemmesygeplejerske
 • Genoptræning og vedligeholdende træning
 • Ældre- og plejeboliger
 • Aflastning og/eller afløsning af ægtefælle, der passer syg ægtefælle
 • Plejeorlov til borgere, der ønsker at passe familie ved kritisk sygdom eller livsafslutning

Du kan få hjælp til :

 • Personlig pleje, rengøringshjælp
 • Tøjvask
 • Dagligvarerudbringning
 • Madudbring
 • Nødkald
 • Sygeplejeske i hjemmet
 • Døgnaflastning- og midlertidig ophold
 • Genoptræning og vedligholdende træning

Hvordan bevilges ydelserne :

Alle ydelser leveres efter en konkret, individuel vurdering. Herefter laves en skriftlig bevilling. Der er klageadgang over bevillinger. Klagevejledning medgives afgørelsen.

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard

Ydelserne leveres af :

Holbæk kommune har indgået aftale med en række leverandører. Du kan frit vælge den leverandør, du ønsker indenfor bevillingsområdet. Du kan også skifte leverandør, hvis du ikke er tilfreds med den service, du får.

Se liste over Fritvalgsleverandører

Du kan kontakte os pr. brev, mail eller telefon.

 Feedback

Sidst opdateret

22.06.2017

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen

Kontakt visitationen

Visitation
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36


Telefontid mellem 08.30 - 10.00
E-mail: visitation@holb.dk

Åbningstider

Mandag- onsdag kl. 10.00 - 13.00

Torsdag kl. 10.00 - 17.30

Fredag kl. 10.00 - 13.00